Idź do treści

107. KTÓRĘDY DO TEATRU? CYKL FABULARYZOWANYCH WARSZTATÓW TEATRALNYCH DLA DZIECI W WIEKU 1-2 ORAZ 4-6

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Celem działań jest stworzenie cyklu teatralnych warsztatów fabularyzowanych dla dzieci w wieku 1-2 oraz 4-6. To co odróżnia warsztaty od innych- to wcześniej skonstruowana fabuła- dostosowana do percepcji dzieci (jak w przedstawieniach), w której dzieci mogą uczestniczyć i modyfikować ją w przebiegu trwania, oraz użyte środki teatralne (scenografia, światło, dźwięk- przestrzeń w której dzieci są obecne). Zależy mi na wytyczeniu pewnych kierunków poszukiwań najmłodszego widza, warsztaty mają być wstępną przygodą, zachęceniem do następnych odwiedzin w teatrze.
Dla młodszych dzieci(w nurcie tzw. najnajowym) spotkania skupią się na na rozwijaniu sensoryki (słuch, wzrok, dotyk) za pomocą wyrazistych znaków teatralnych. Robocze tytuły to: Szelesty, Blaski i cienie, Drewno i kamienie. W każdym z nich będziemy skupiali się na innym temacie. Na spotkania zaproszeni będą rodzice/ opiekunowie ze swoimi pociechami.
Starsze dzieci będą mogły zetknąć się z tematami im bliskimi- Dom, Drzewo Rodzinne, Ja to kto?. W każdym z zajęć dzieci miałyby żywo uczestniczyć, podążać za aktorami, miałyby wpływ na przebieg, wybory( w ramach wcześniej stworzonych fabuł). Wielką atrakcją będą użyte nowe technologie ( sensory dotyku, mikroskop elektroniczny) oraz różnorodne środki wyrazu (gra świateł, muzyka na żywo, projekcje, nowoczesna scenografia). Na warsztat zaproszeni będą zarówno opiekunowie ze swoimi dziećmi jak i zorganizowane grupy przedszkolne z opiekunami.
Miejscem realizacji byłby Olsztyński Teatr Lalek.
Opis:
Szelesty- warsztat, w którym skupiamy się na dźwiękach. Zagadnieniem wyjściowym, wokół którego budowana jest fabuła jest wiatr. Dzieci same mogą badać przedmioty, które generują dźwięki. Powstanie instalacja wietrzna, którą wprawiają w ruch dzieci z opiekunami.
Blaski i cienie- spotkanie skupione na warstwie wizualnej. Zapraszamy dzieci do przestrzeni, która jest pełna kontrastów: jasności i cieni. Stworzymy poprzez barwy (przy użyciu projekcji i materiałów) dzień i noc. Kolory i nastrojowa muzyka pobudzi ich zmysły.
Drewno i kamienie- uczestnicy przechodzą z aktorami po przygotowanej ścieżce, ręce i stopy dotykają różnych faktur, materiałów. Proponowane zjawiska są bliskie dzieciom np. spotykane na spacerze: kamienie, trawa, liście, drzewa. Aktorzy z dziećmi sprawdzą czy można zagrać na kamieniach i patykach. Dzięki zastosowaniu mikroskopu elektronicznego przyjrzymy się jeszcze bliżej strukturze drzewa, roślin, co pozwoli przenieść się (od realnych przeżyć) w świat abstrakcji.
W spotkaniach z najnajami trzeba stworzyć przytulną przestrzeń. Podłoga, poduszki, wszystkie elementy scenografii wykonamy z przyjaznych dzieciom materiałów. Większość muzyki grana na żywo.
Dom -warsztat dla przedszkolaków, podczas którego uczestnicy wraz z prowadzącymi stwarzają swoje wymarzone domy. Wypowiadane słowa mają moc twórczą. Miejscom i rzeczom, wymyślanym przez dzieci towarzyszom dźwięki. Cała sekwencja twórczej zabawy rozgrywa się w jednolitej przestrzeni, która przekształca się podczas trwania warsztatu; dziecięca kreacja odbywa się na poziomie wyobraźni- w realnych miejscach przy towarzyszeniu realnych dźwięków, wydobywanych przy użyciu sensorów dotyku. Domy zatem są tworzone z dźwięków jako wyobrażenia.
Drzewo rodzinne- warsztat, podczas którego spróbujemy opowiedzieć o swojej rodzinie, znaleźć w niej swoje miejsce. Podejrzymy kalejdoskop zdjęć rodzinnych ze „starego albumu”. Stworzymy wspólnie mamę i tatę z dźwięków oraz wykorzystując technikę teatru przedmiotu. Pod koniec stworzymy wielkie drzewo genealogiczne.
Ja to kto?- spotkanie ma na celu zadanie sobie ważnych pytań i próbę odpowiedzi na nie- kim jestem? jaki jestem a jacy są inni? czy dobrze być dzieckiem? Dzieci będą przeprowadzone przez swoistą krainę lustrzanych odbić, będą się identyfikować z proponowaną muzyką, uczestnicy przyjrzą się sobie z bliska pod mikroskopem elektronicznym, na koniec każdy stworzy swój dźwiękowy portret.
Przestrzeń można będzie przekształcać, będzie zaprojektowana wielofunkcyjnie. Każde ze spotkań odbywa się w tej samej scenografii, która ulega w trakcie modyfikacji . Dźwięki wykorzystane podczas warsztatu będą skomponowane przez Olsztynianina Jarosława Kordaczuka i zaprogramowane ,przetworzone dzięki użyciu sensorów dotyku działających dzięki technologii bezprzewodowej komunikacji. Dzięki animatorom- aktorom jest możliwe działanie w grupie.
Uzasadnienie:
Wieloletnie doświadczenie zebrane w pracy teatralnej pozwala mi wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców Olsztyna- tych najmłodszych. Warsztaty, w których dzieci mają wpływ na przebieg i kształtowanie fabuły należą do rzadkości. Rozmowy po spektaklach i warsztatach z dziećmi i rodzicami oraz ankiety prowadzone przez Olsztyński Teatr Lalek stały się motywacją do stworzenia unikatowej propozycji teatralnej dla mieszkańców Olsztyna. Przez cały rok-podczas realizacji projektu- warsztaty byłyby nieodpłatne dla mieszkańców Olsztyna( dzieci i opiekunów).
Mając na uwadze różnorodne potrzeby kulturalne, ale również możliwości spędzania z dziećmi czasu zaproszone byłyby zarówno grupy zorganizowane jak i weekendowo rodzice i dziadkowie ze swoimi pociechami.
Warsztaty wychodzą naprzeciw realnej potrzebie i mogą zaspokoić najbardziej wymagających, spragnionych wrażeń teatralnych. Atutem jest używanie nowej zaawansowanej technologii oraz zaproszenie do współpracy zarówno znanych twórców z Olsztyna, jak i całej Polski (scenografowie, kompozytorzy), którzy mogliby stworzyć dzieła specjalnie dla olsztyńskiej publiczności.
Pozostałe cele, z powodu których realizacja zadania jest ważna:
-przeprowadzenie działań edukacyjnych oraz prezentacja warsztatów w miejscach, gdzie jest niewiele propozycji dla dzieci w proponowanym wieku
- poszerzenie oferty kulturalnej na obszarze miasta Olsztyna
- wykształcenie potrzeby spotkania z teatrem od najmłodszych lat
- zachęcenie dzieci do własnych poszukiwań w obrębie sztuki
- forma fabularyzacji pozwala na emocjonalne zaangażowanie, pogłębienie empatii, rozwinięcie wyobraźni
-integracja całych rodzin poprzez sztukę i edukację kulturalną
-wykształcenie wśród uczestników chęci do samodzielnego inicjowania działań edukacyjno-¬ artystycznych z przedmiotami, z elementami teatru, muzyki
-zetknięcie się najmłodszych z szeroko rozumianą sztuką (różnorodnymi środkami wyrazu teatralnego)
-możliwość uczestniczenia w procesie tworzenia, wpływ na sztukę
-propagowanie alternatywnych (w stosunku do komercyjnych) sposobów wspólnego spędzania wolnego czasu dzieci, opiekunów
-kształtowanie dobrych nawyków dzieci zaczynających obcowanie z teatrem (postawa przyszłych odbiorców)
-rozwijanie kreatywności uczestników projektu
-pobudzanie potrzeby rozmowy w gronie rodzinnym na ważne tematy np. rodzina
-wzbudzenie refleksji na temat wpływu uczestników projektu na jakość swojego życia poprzez walkę z nudą i rutyną
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 honorarium dla twórcy autorskiego scenariusza 10000 zł
2 honorarium dla kompozytorów 16000 zł
3 honorarium dla scenografów 16000 zł
4 zakup instrumentów akustycznych 1500 zł
5 zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego(m.in. sensory dotyku, mikroskop elektroniczny) 5000 zł
6 zakup materiałów do wykonania scenografii 10000 zł
7 honoraria aktorów 25200 zł
8 obsługa techniczna 5400 zł
9 opieka reżyserska 10000 zł
10 promocja 8000 zł
11 obsługa księgowa 1300 zł
Razem 108400 zł
Zdjęcie projektu