Idź do treści

108. ZAGOSPODAROWANIE SKARPY PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁTĄCYCH NR 4

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Zadanie ma na celu zagospodarowanie skarpy przy budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4. W tym stworzenie ławek, stołów oraz drewnianych kaskad (analogicznych do tych stworzonych na olsztyńskiej plaży miejskiej). Mowa o skarpie przy schodach prowadzących od Barcza 12 do ZSO 4 przy ulicy Turowskiego 3. Zadnie powinno mieścić się na działkach 24/51 oraz 24/39 obrębu 106.
Ogólnodostępność:
Zadanie powinno być otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Zadanie powinno być otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców w charakterze terenu rekreacyjno - parkowego.
Uzasadnienie:
W okolicach miejsca realizacji powstał w ubiegłych latach bardzo atrakcyjny trakt spacerowy oraz siłowni zewnętrzna ze wcześniejszej edycji OBO. Zagospodarowanie skarpy umożliwi upiększenie miejsca. Zadanie zgadza się z planem zagospodarowania terenu.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Prace ziemne 50000 zł
2 Mała infrastruktura 113000 zł
Razem 163000 zł