Idź do treści

109. EKOFESTYN NA OSIEDLU KORMORAN

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kormoran
Status: Formalny pozytywny
Opis:
Festyn Osiedlowy na Osiedlu Kormoran, które głównym przesłaniem będzie budowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców osiedla.

Przewiduje się w ramach festynu na organizację:
- Koncertu
- Pokazu filmowego – dokumentu o ochronie klimatu
- Bieg „Kormorana” – bieg dla mieszkańców Olsztyna wzdłuż Alei Pieszo-Spacerowej na Osiedlu Kormoran pomiędzy ulicami Dworcową/Pstrowskiego do ul. Piłsudskiego.
- Podczas wydarzenia zorganizowane będą gry i zabawy dla najmłodszych, stragany gastronomiczne, miejsce wypoczynkowe.

Podczas całodniowego wydarzenia przygotowane zostaną stoiska instytucji miejskich, lokalnych przedsiębiorców (jeśli Ci będą chcieli wziąć udział w wydarzeniu), zaproszonych instytucji, organizacji pozarządowych i wszystkich innych zainteresowanych podmiotów z pierwszeństwem dla tych działających na Osiedlu Kormoran. Zaproszone organizacje będą miały możliwość prezentacji swoich organizacji w specjalnych stoiskach (namiotach) podczas święta.

Na dzień wydarzenia ustawiona zostanie tymczasowa scena na której prezentować będą się mogli lokalni twórcy a także zaproszeni artyści.

Jednym z ważnych akcentów będzie nastawienie na nie marnowanie żywności. Dlatego podczas Festynu utworzona zostanie miejska „Jadłodzielnia” - miejsce do darmowego pozostawiania posiłków – to publiczne miejsce będzie miało za zadanie wpłynąć na zmniejszenie marnowania żywności w naszym mieście. Wraz z "Jadłodzielnią" ustawiona zostanie "książkodzielnia" - czyli półki do darmowej wymiany książek odporne na różne warunki atmosferyczne.

Istotną częścią Festynu, mającą służyć przyciągnięciu mieszkańców, będą pokazy: walk średniowiecznych, baniek mydlanych, fireshow i inne.

Przewidywany termin realizacji zadania to II połowa czerwca 2020 r.

Lokalizacja
Osiedle Kormoran. Aleja spacerowa pomiędzy ul. Pstrowskiego/Dworcowa a ul. Piłsudskiego (miejsce do doprecyzowania w późniejszym terminie)
Ogólnodostępność:
Tak. Projekt skierowany będzie do wszystkich mieszkańców osiedla.
Uzasadnienie:
Na Osiedlu Kormoran, jednym z największych osiedli Olsztyna brak jest wydarzeń, które mają na celu integrację mieszkańców. W 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w ramach akcji „Autobus Kultury” odwiedzał poszczególne Osiedla naszego miasta. Niestety zabrakło odwiedzenia Osiedla Kormoran.

Aleja pieszo-spacerowa na Osiedlu Kormoran to jedno z najpopularniejszych miejsc wśród mieszkanek i mieszkańców osiedla. Codziennie przemieszczają się nią setki mieszkańców – uczniowie do szkół, rodziny z dziećmi na spacery pomiędzy placami zabawa, emeryci by zaczerpną ruchu i świeżego powietrza, rowerzyści, deskorolkarze, biegacze itd. Aleja jest centralnym punktem życia naszej społeczności. Dlatego jesteśmy przekonani, że takie wydarzenie przyciągnęłoby rzesze mieszkańców naszego Osiedla i stałoby się ważnym wydarzeniem.

Ekofestyn ma na celu promocję miasta Olsztyn jako zielonego i zrównoważonego miasta, którego mieszkańcy dbają o ochronę środowiska. Ma na celu promowanie idei i ruchu Zero Waste oraz Zrównoważonego rozwoju.

Poparcie dla organizacji tego przedsięwzięcia wydała Rada Osiedla Kormoran.

Kosztorys zakłada bezpłatne wykorzystanie infrastruktury miasta, Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - siedzenia, podesty, nagłośnienie, podłączenie prądu, punkt informacyjny.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Organizacja koncertu i występów artystycznych 7000 zł
2 Organizacja biegu, zakup nagród, wody i sprawy organizacyjne 2000 zł
3 Pokaz filmu na świeżym powietrzu 2000 zł
4 Zakup lodówki i stworzenie miejsca na jadłodzielnię oraz książkodzielnię wraz z podłączeniem energii 4000 zł
5 Wypożyczenie dmuchanej zjeżdżalni 1500 zł
6 Materiały promujące postawy eko i zero waste 3000 zł
7 pokaz Fireshow 1000 zł
8 Wynajem stanowiska do malowania twarzy (ok. 8 godz.) 800 zł
9 Pokaz dużych baniek mydlanych 600 zł
10 Stworzenie toru do gry w kapsle 200 zł
11 Opłata Zaiks 150 zł
12 Inne koszty organizacyjne 2750 zł
Razem 25000 zł
Zdjęcie projektu