Idź do treści

11. CHODNIK I MIEJSCA POSTOJOWE PRZY PRZEDSZKOLU NR 3 UL. OPOLSKA - OBRĘB 100 (DZIAŁKA 40,41)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Mazurskie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wykonanie chodnika przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska wzdłuż płotu od strony ul. Gołdapskiej zakończonego miejscami postojowymi na samochody w tym miejsce dla osoby niepełnosprawnej.
Lokalizacja
Ul. Opolska, róg Gołdapskiej, chodnik od ul. Gołdapskiej.
Uzasadnienie:
Przy przedszkolu nr 3 ul. Opolska brak jest miejsc postojowych dla rodziców przywożących i odbierających dzieci z tego przedszkola. Samochody staja przy ruchliwej ulicy, co naraża na niebezpieczeństwo dzieci, jak i rodziców.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt 10000 zł
2 roboty budowlane 100000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu