Idź do treści

110. "OLSZTYŃSKI TEATR TAŃCA. PROLOG"

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt „Olsztyński Teatr Tańca. Prolog” to roczne działania mające na celu pokazanie mieszkańcom Olsztyna sposób funkcjonowania zawodowego teatru tańca, poprzez realizację programu artystycznego zakładającego powstanie 3 spektakli realizowanych przez profesjonalnych twórców, skierowanych do mieszkańców Olsztyna – zarówno do dzieci, młodzieży jak i dorosłych:
1. Kameralny spektakl o roboczym tytule „Nienasycenie” prezentowany na scenie kameralnej skierowany do świadomej publiczności w różnym wieku od młodzieży po seniorów. Tematyka spektaklu będzie wynikiem wspólnej pracy twórczej i artystycznej kreacji choreografa oraz tancerzy biorących udział w spektaklu.

2. Interdyscyplinarny spektakl o roboczym tytule „Moniuszko na podwórku” prezentowany na dużej scenie
z orkiestrą skierowany do całych rodzin, o wątku edukacyjnym. Spektakl będzie miał uniwersalny charakter dający możliwość wznawiania przez kilka kolejnych sezonów w maju z okazji urodzin Stanisława Moniuszki.

3. Instalacja artystyczna o roboczym tytule „Figle-migle” Instalacja skierowana do najmłodszych widzów (od 6 miesięcy do 2 lat) składająca się z dwóch części, pierwsza to krótkie przedstawienie, a druga część to wspólna zabawa w przygotowanej scenografii. W instalacji nie ma podziału na widownię i scenę, widownia aktywnie bierze udział w działaniu, kreując przebieg wydarzeń.

REKRUTACJA: audycja - zasoby olsztyńskich tancerzy oraz twórców, a także otwarta rekrutacja dla artystów z kraju i za granicy.
Wymagania: zawodowi tancerze (posiadających wyższe wykształcenie taneczne lub tytuł zawodowego tancerza Związku Artystów Scen Polskich) lub tancerze z udokumentowanym dorobkiem artystycznym.
Zespół pracuje w oparciu o system codziennych prób/lekcji oraz prób nad repertuarem – prowadzonych przez zatrudnionego choreografa/reżysera oraz współtwórców.

LOKALIZACJA:
Gmina Olsztyn zasoby miejskie lub inne przestrzenie na zasadach podwykonania

TERMIN: 3 premiery (od stycznia do grudnia 2019 r.)

ZASOBY:
Fundacja Tańca i Sztuki ARToffNIA - organizacja pozarządowa wspierająca projekt na zasadach wolontariatu w zakresie koordynacji projektu, opieki artystycznej, sal prób, administracji, know-how, popularyzacji. Fundacja umożliwia również podejmowanie działań nawiązujących współpracę z innymi ośrodkami tanecznymi w Polsce i za granicą, wystawianie wyprodukowanych 3 spektakli na polskich i zagranicznych scenach tanecznych, na bazie wypracowanych przez lata doświadczeń zespołu PRACOWNI TAŃCA PRYZMAT
Uzasadnienie:
Projekt zakłada wykorzystanie obecnego potencjału tanecznego Olsztyna. Ma za zadanie rozszerzenie oferty kulturalnej miasta na nowe formy sztuki opartej na idei zawodowego teatru tańca.
Projekt zakłada profesjonalizację olsztyńskiego środowiska tanecznego i co się z tym wiąże – umożliwienie lokalnym tancerzom udziału w profesjonalnych produkcjach, poszerzania własnych oraz nabywania nowych umiejętności tanecznych poprzez współpracę z różnymi choreografami/reżyserami oraz tancerzami z kraju i za granicy. Efektem tych działań będzie stworzenie olsztyńskiej przestrzeni dla najzdolniejszych tancerzy, takiej aby nie musieli wyjeżdżać z miasta by zawodowo tańczyć.

Korzyści dla mieszkańców i miasta płynące z projektu:

- Przywrócenie Olsztynowi miana stolicy tańca (w nawiązaniu do powołanego w 1988r. Olsztyńskiego Teatru Tańca jako instytucji zawodowej kierowanej przez Jacka Łumińskiego i Piotra Galińskiego oraz historii tańca w Olsztynie)
- Umożliwienie mieszkańcom miasta regularnego dostępu do szerokiego repertuaru tanecznego. Produkcja spektakli stanowiłaby odpowiedź na potrzeby kulturalne mieszkańców Olsztyna, która chce oglądać regularnie taniec
- Budowanie stałego, profesjonalnego repertuaru tanecznego, który mógłby się stać artystyczną wizytówką Olsztyna
- Promowanie działalności kulturalnej miasta Olsztyna zarówno w kraju jak i za granicą. Podejmowanie działań nawiązujących współpracę z innymi ośrodkami tanecznymi, tym samym wystawianie wyprodukowanych 3 spektakli na polskich i zagranicznych scenach tanecznych
- Edukowanie oraz wprowadzanie widzów w świat sztuki niekomercyjnej, alternatywnej oraz ciągle poszukującej nowych kierunków
- Stała oferta kulturalna miasta, a także ciągłe poszerzenie jej o nowe kierunki artystyczne
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Spektakl "Tożsamość" (Wykonawcy: tancerze/choreograf/reżyser/inni artyści) 40000 zł
2 Spektakl "Tożsamość" (Kostiumy, scenografia, zaplecze i obsługa techniczna) 10000 zł
3 Spektakl "Moniuszko na podwórku" (Wykonawcy: tancerze/choreograf/reżyser/inni artyści) 132000 zł
4 Spektakl "Moniuszko na podwórku" (Kostiumy, scenografia, zaplecze i obsługa techniczna) 68000 zł
5 Instalacja artystyczna "Figle-migle"(Wykonawcy: tancerze/choreograf/reżyser/inni artyści) 31000 zł
6 Instalacja artystyczna "Figle-migle" (Kostiumy, scenografia, zaplecze i obsługa techniczna) 19000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu