Idź do treści

110. STWORZENIE STANOWISK KOMPUTEROWYCH W FILII NR 5 BIBLIOTEKI MIEJSKIEJ W OLSZTYNIE (ORŁOWICZA 27)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zadanie ma na celu stworzenie czterech stanowisk komputerowych komputerowych w Filii nr 5 Biblioteki Miejskiej w Olsztynie (Orłowicza 27). Stanowiska powinny mieć licencje programów do montażu zdjęć i filmów. Parametry komputerów powinny być najwyższych standardów.
Ogólnodostępność:
Zadanie powinno być otwarte i dostępne dla wszystkich mieszkańców.
Uzasadnienie:
Komputery umożliwią równy dostęp do technologi osobą, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. Będzie to przeciwdziałać nierównością społeczno – ekonomicznym. Miejsce nie jest przypadkowe częstsze odwiedzanie placówki biblioteki może wpłynąć pozytywnie na promocję treści czytanej wśród społeczeństwa.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zakup czterech komputerów 15000 zł
2 Zakup licencji 10000 zł
Razem 25000 zł