Idź do treści

113. KONTYNUACJA ZAGOSPODAROWANIA PODWÓRKA W OBRĘBIE ULIC KOŚCIUSZKI, PLAC PUŁASKIEGO, KOPERNIKA, KĘTRZYŃSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kętrzyńskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Uporządkowanie terenu placu zabaw poprzez wykonanie nawierzchni układanej miękkiej, uzupełnienie urządzeń na placu zabaw, zainstalowanie oświetlenia, wykonanie muralu na ścianie tylnej garaży od strony ulicy Kopernika (jest zgoda właścicieli), nasadzenia zieleni uzupełniającej, część wyposażenia placu zabaw zostanie wykorzystana.

Prace zlokalizowane na działce 73-5
Uzasadnienie:
Potrzeba lokalnej społeczności. Poprawienie jakości miejsca spotkań dzieci i młodzieży, sprzyjające integracji sąsiedzkiej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 nawierzchnia układana miękka placu zabaw 60000 zł
2 urzadzenia placu zabaw 28000 zł
3 ławeczka szachowa 4000 zł
4 stół do ping-ponga 5000 zł
5 lampa parkowa przy placu zabaw 7000 zł
6 mural - farby 3000 zł
7 zieleń 3000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu