Idź do treści

115. NAPRAWA CHODNIKÓW NA ULICY SŁONECZNEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kortowo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Naprawa zapadniętych chodników na ulicy Słonecznej od nr 1 do ok. 46 (granic terenu uczelni), a jeżeli starczy środków to wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy w miejscach najbardziej zniszczonych.
Ogólnodostępność:
Chodniki oraz nawierzchnia ulicy są ogólnodostępne.
Uzasadnienie:
Chodniki są zapadnięte jako skutek realizacji budowy kanalizacji kilkanaście lat temu i rozjeżdżone przez samochody. Nawierzchnia asfaltowa ulicy jest popękana, gdyż nie została zaprojektowana do poruszania się autobusów. Naprawa powinna być przeprowadzona bez zbędnych uciążliwości. Obecne technologie szybkich remontów ulic umożliwiają zdjęcie warstwy ścieralnej i położenie nowej warstwy wraz z matą wzmacniającą w ciągu kilku dni.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana krawężników, nawierzchni chodników i wastwy ścieralnej ulicy 160000 zł
Razem 160000 zł