Idź do treści

116. MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ WZDŁUŻ RZEKI WADĄG DO STOWARZYSZENIA RODZINNEGO OGRODU DZIAŁKOWEGO „NA WYSPIE”

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wyspie” polegająca na utwardzeniu nawierzchni płytami betonowymi na długości od ul. Jagiellońskiej do mostu Ogrodu Działkowego.
Załącznik nr 1 – opis techniczny modernizacji drogi dojazdowej.

Lokalizacja:
Obręb 7 Działki 321, 43
Uzasadnienie:
1. Dojazd do ogrodu działkowego dla mieszkańców Olsztyna
2. Bezpieczeństwo komunikacyjne drogi łączącej ul. Jagiellońską z ogrodem Stowarzyszenia ROD
3. Korzystny dojazd mieszkańców Olsztyna – w celach rekreacyjnych (plaża), spacery, amatorów wędkowania oraz turystów korzystających z rzeki (spływy kajakowe).
4. Obecna nawierzchnia jest regularnie niszczona przez warunki atmosferyczne oraz samochody osobowo-towarowe.
5. Wykonanie tego zadania poprawi dostępność do rekreacji mieszkańców dzielnicy oraz działkowców i ich rodzin.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 płyty betonowe 3000x1000x150 80000 zł
2 podsypka żwirowa 7000 zł
3 inne prace zlecone, sprzęt, transport 18000 zł
4 projekt 5000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu