Idź do treści

116. NAPRAWA ZEJŚCIA NAD ŁYNĘ PRZY UL. NAD JAREM

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
W ramach projektu :
-Zamontowanie ławki w pobliżu zejścia (szczególnie dla osób starszych).
-Poprzez złe warunki pogodowe nastąpiło wypłukanie ziemi dlatego tez położone są tam płyty wzmacniające, które trzeba by było zdjąć, nasypać piasku oraz położyć płyty pod bardziej łagodnym kątem.
-Wyrównać zejście boczne od początku zejścia do mostu poprzez nasypanie piachu i ubicie tak aby było wygodne dla rowerów i wózków.
-Poprowadzić łagodne przejście ( wyrównać płyty betonowe), aby wygodniej schodziło się zejściem bocznym szczególnie z rowerami/wózkami.
Ogólnodostępność:
Popularny trakt pieszo-rowerowy prowadzący przez rzekę na osiedle Wojska Polskiego, ogólnodostępny dla mieszkańców osiedla, ale również dla wszystkich mieszkańców Olsztyna
Uzasadnienie:
Celem projektu jest poprawa funkcjonowania zejścia nad Łynę, które jest znacznie uszkodzone. Powoduje utrudnienia w poruszaniu się szczególnie dla osób starszych, rowerów oraz osób z wózkami. Poprzez dostosowanie zejścia poruszanie się tam będzie wygodniejsze oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Ławka z montażem i przewozem 800 zł
2 Projekt 1500 zł
3 Piach + przewiezienie 600 zł
4 Przełożenie płyt 5000 zł
5 Ubicie i wykończenie 1000 zł
Razem 8900 zł
Zdjęcie projektu