Idź do treści

118. USTAWIENIE TZW. PIESUARÓW W CIĄGU PARKOWO-SPACEROWYM POMIĘDZY HALĄ „URANIĄ”, A UL. ŻOŁNIERSKĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kormoran
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Ustawienie (montaż) piesuarów w ciągu parkowo-spacerowym pomiędzy Halą „Uranią”, a ul. Żołnierską – 5 sztuk.

Ciąg parkowo-spacerowy pomiędzy Halą Widowiskową „Urania”, a ulicą Żołnierską.
Uzasadnienie:
Względy sanitarne i estetyczne zgodnie z wytycznymi Sanepidu. UWAGA – niniejszy projekt został oceniony pozytywnie w roku 2016.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 zakup piesuarów 5x2300 11500 zł
2 ustawienie (montaż) 400 zł
Razem 11900 zł
Zdjęcie projektu