Idź do treści

12. REMONT NAWIERZCHNI (WYMIANA I UZUPEŁNIENIE) UL. RADIOWA 29

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
- Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych krawężników
- Ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych ustawić krawężniki wtopione
- Ustawić nowe obrzeża trawnikowe
- Ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm. Na podsypce cem. piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie
- Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia ( zabudowa skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.)
- Odwiezienie zużytych elementów nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji
Lokalizacja
Olsztyn ul. Radiowa 29
Uzasadnienie:
1. Poprawa estetyki wokół budynku
2. wyeliminowanie zagrożeń wynikłych ze zdewastowanej nawierzchni chodnika
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt techniczny 2500 zł
2 Wartość robót 107500 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu