Idź do treści

121. RATUJEMY KAPLICZKĘ WARMIŃSKĄ PRZY UL. PSTROWSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Mazurskie
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Projekt zakłada kompleksową renowację kapliczki warmińskiej znajdującej się w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego (Obręb 100, działka nr 279-3 / 279-6), będącej obiektem sakralnego dziedzictwa kulturowego. Renowacja polegać ma na przywróceniu wartości historycznej z okresu jej powstania oraz przywróceniu pierwotnego stanu otoczenia. Zakres prac winien zostać określony przez konserwatora zabytków, a obejmować będzie m.in. wykonanie izolacji, obsypka wokół fundamentów, usunięcie słabych tynków, uzupełnienie i oczyszczenie ich z łuszczącej się farby, pomalowanie i inne prace wskazane przez specjalistę, a także prace z zakresu architektury krajobrazu oraz wykonanie lub zakup figury.
Ogólnodostępność:
Rezultat przedsięwzięcia zapewnia możliwość czerpania korzyści z efektów jego realizacji na równych prawach wszystkim mieszkańcom, także tym, którzy nie korzystają systematycznie z oferty podmiotu administrującego nieruchomością objętą realizacją projektu z OBO - obiekt bezpłatny, ogólniedostępny.
Uzasadnienie:
Kapliczki warmińskie stanowią jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu kulturowego Warmii. W 1920 roku ich ilość liczono na 1350 obiektów. Niestety, ten potencjał kulturowy ulega szybkiej degradacji. Pozostawione same sobie kapliczki przydrożne znikają z krajobrazu Warmii.
Na szczycie ul. Pstrowskiego kapliczkę z sygnaturką Matki Boskiej wystawiono w 1862 r., aby umożliwić mieszkańcom Kolonii Mazurskiej wspólnie odprawianie modlitwy zwłaszcza w miesiącu maju. Mimo dynamicznego rozrostu osiedla przetrwała do dziś, jednak nie przetrwała próby czasu.
Kapliczka jest mocno zaniedbana albo raczej zdewastowana. Trudno dojrzeć jej dawny wystrój i wyposażenie, a w miejscu dawnej dzwonniczki obecnie jest tylko mocno przerdzewiały krucyfiks. Kapliczka widoczna jest tylko jednej strony, gdyż od ulicy dostępu do niej broni wysoka skarpa i gęste drzewa, mimo wpisania do rejestru zabytków może nie przetrwać następnych lat.
Bezpośrednim celem przedsięwzięcia jest zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, oraz rozbudzanie świadomości regionalnej wśród dzisiejszych mieszkańców Warmii.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie / zakup figury 5000 zł
2 Prace konserwatorskie / remontowe 30000 zł
3 Architektura krajobrazu 5000 zł
Razem 40000 zł
Zdjęcie projektu