Idź do treści

123. MONITORING OCZKA WODNEGO PRZY UL. WILCZYŃSKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wprowadzenie monitoringu otoczenia oczka wodnego i skweru przy ul. Wilczyńskiego
w system nadzoru miejskiego a docelowo do powstającego posterunku policji przy ul. Witosa
Lokalizacja
Skwer Wilczyńskiego (im. Gen. Nila)
Uzasadnienie:
Potrzeba nadzoru nad obiektem całodobowo jako ochrona przed dewastacją.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 kamera i system 60000 zł
Razem 60000 zł
Zdjęcie projektu