Idź do treści

123. REWALORYZACJA ZABYTKOWEJ FONTANNY W PARKU JAKUBOWO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Remont i rewitalizacja zabytkowej fontanny (z 1910 roku) położonej w pobliżu kortów tenisowych w Parku Jakubowo.
Lokalizacja
Park Miejski Jakubowo usytuowany jest w strefie podmiejskiej północnej części Olsztyna, pośrodku południowego krańca Lasu Miejskiego, na prawym brzegu Łyny, po zachodniej stronie Alei Wojska Polskiego, przy szosie wylotowej na północ, prowadzącej w kierunku Dobrego Miasta.
Park Miejski Jakubowo został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A-4328 z dnia 25 stycznia 2005 r.
Właścicielem Parku jest Gmina Olsztyn, natomiast administratorem jest Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie.
Ogólnodostępność:
Park Jakubowo jest miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców oraz turystów.
Uzasadnienie:
W projekcie architektoniczno - budowlanym „Rewitalizacja Parku Jakubowo w Olsztynie” opracowanym przez GRIMA Architektura i Krajobraz Sp. z o.o. z Warszawy w roku 2015 w rozdziale „Elementy małej architektury” nie ujęto remontu i rewitalizacji zabytkowej fontanny a stanowi ona o pięknie historycznego Parku.
Obecnie Park Jakubowo jest już zrewitalizowany. Wśród nowych nawierzchni i zieleni powinna cieszyć oko mieszkańców także odnowiona fontanna, która jest w bardzo złym stanie.
Naszym obowiązkiem jest dbanie o dziedzictwo kulturowe i zachowanie zabytkowej fontanny dla przyszłych pokoleń.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Remont i rewitalizacja zabytkowej fontanny 135000 zł
Razem 135000 zł
Zdjęcie projektu