Idź do treści

124. LUBIMY AKTYWNIE SPĘDZAĆ CZAS

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Doposażenie placu zabaw w urządzenia do zabaw dla starszych dzieci oraz bezpieczna poliuretanowa nawierzchnia do kwoty limitu pod urządzeniami do zabawy dla najmłodszych mieszkańców
Ogólnodostępność:
Plac jest ogólnodostępny dla mieszkańców i nie będzie zamykany
Uzasadnienie:
Plac zabaw jest jedynym w naszej dzielnicy. Miejsce, które przyczyni się do integracji środowiska, do poprawy jakości spędzonego wolnego czasu.
Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej rozumieją własne możliwości budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Przełoży się to na lepszy dostęp do aktywnego sportu, kulturalnego wypoczynku co pozwoli odciągnąć dzieci od komputera i telewizora
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Urządzenia do zabaw 120000 zł
2 Poliuretanowa nawierzchnia 93000 zł
Razem 213000 zł