Idź do treści

124. WYMIANA JEZDNI ORAZ CHODNIKA PRZY UL. PROMIENISTEJ W OLSZTYNIE - ODCINEK MIĘDZY ULICAMI ASTRONOMÓW I TĘCZOWĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kortowo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zadanie polegające na rozebraniu popękanej, wybrakowanej i zbudowanej z różnych materiałów nawierzchni jezdni i chodnika oraz wybudowanie nowej nawierzchni z kostki betonowej.
Lokalizacja:
Ulica Promienista w Olsztynie - jezdnia oraz chodnik
Uzasadnienie:
Jezdnia oraz chodnik wzdłuż ulicy Promienistej, wybudowane zostały w latach 70-tych ubiegłego wieku. W związku z wielokrotnym rozkopywaniem związanym z budową kanalizacji, sieci wodociągowej oraz gazowej (każda z robót wykonywana w innych latach) oraz wielokrotnych napraw starej sieci wodociągowej, nawierzchnia jezdni jest wybrakowana, dziurawa, nierówna, miejsca po wykopach są pozapadane, zaś chodniki pełne są odstających
i połamanych płyt betonowych.. Skutki te powstały w wyniku nienależytego wykonywania prac i pozornych oszczędności. Stan nawierzchni oraz brak sprawnie działającej kanalizacji deszczowej, podczas silnych opadów deszczu powoduje zalewanie niektórych nieruchomości. Wymiana powierzchni jezdni i chodnika poprawi nie tylko estetykę dzielnicy, ale wpłynie również na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i ruchu pieszym. Zmniejszy się hałas oraz znacząco poprawi się standard życia mieszkańców, w tym powiększającej się w tej dzielnicy grupy emerytów i rencistów.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wymiana nawierzchni jezdni oraz chodnika wraz z materoałami i projektem 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu