Idź do treści

126. SYSTEM PIKTOGRAMÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PODSTAWOWYMI FUNKCJAMI MIASTA

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
System opracowanych znaków przy udziale środowisk osób niepełnosprawnych, w tym ruchów społecznych i Organizacji Pozarządowych działających na terenie Olsztyna. System poprawiłby mobilność osób niepełnosprawnych, polegałby na umiejscowieniu znaków na słupkach z podstawowymi funkcjami obiektów, w tym restauracja, urząd, stadion miejski, parki, miejsca rozrywki, galerie handlowe, jeziora, plaże, muzea, sklepy, pizzerie itd. System pomógłby osobom niepełnosprawnym, w tym głuchym, głucho-niewidomym i osobom
o ograniczonej sprawności intelektualnej w poruszaniu się po mieście. Rozwojowa faza systemu mogłaby w niektórych miejscach być rozwinięta o funkcje głosowe lub
z wykorzystaniem alfabetu Braila.
Lokalizacja:
Główne ciągi komunikacyjne miasta, okolice skrzyżowań, sklepów, urzędów, dworca, galerii handlowych.
Uzasadnienie:
Projekt przyczyni się do poprawy funkcjonowania w mieście osób niepełnosprawnych, ułatwi im dotarcie do wielu miejsc. Wpłynie też korzystnie dla niepełnosprawnych turystów jak również ułatwi poruszanie się po mieście innym osobom.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 opracowanie projektu przy współudziale środowisk osób niepełnosprawnych 50000 zł
2 wykonanie systemu oznakowań 250000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu