Idź do treści

127. WYKONANIE CHODNIKA PRZY UL. RUMIANKOWEJ I KOCANKI

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Redykajny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokości do 2m i długości ok. 193 mb ( powierzchnia ok. 386 m 2)
Lokalizacja
Chodnik wzdłuż ulicy Rumiankowej i Kocanki - lokalizację zaznaczono na załączonej mapce
Ogólnodostępność:
Wnioskowane wykonanie chodnika służyć będzie mieszkańcom z budynków zlokalizowanych od zachodniej części ul. Hozjusza, tj. dla mieszkańców budynków wielorodzinnych przy ul. Dziewanny, Rumiankowej, Jemioły oraz Poziomkowej oraz dla mieszkańców domków jednorodzinnych przy ulicy Dziewanny, Macierzanki, Ostróżki, Konwaliowej, Poziomkowej i Krokusowej.
Uzasadnienie:
Przejście ulicą Rumiankową i Kocanki stanowi jedno z dwóch dojść osób pieszych do
r
przystanków MPK przy ul. Hozjusza oraz podstawową trasę dojścia do kościoła przy ul. Sw. Arnolda dla wszystkich mieszkających na zachód od ul. Hozjusza (7 budynków wielorodzinnych oraz ok . 140 domów jednorodzinnych).
W obecnym stanie, gdy nie ma chodników, ani nawierzchni ulicy Kocanki przemieszczanie się pieszych jest bardzo utrudnione - piesi narażeni są na kontuzje i inne uszczerbki, gdyż przejście jest slalomem pomiędzy dolami, dziurami i wyżłobieniami, wystającymi studzienkami siecideszczowej i sanitarnej, a przejeżdżającymi autami, które również w nieprzewidywalny sposób omijają te nierówności. Szczególnie niebezpiecznie jest w okresie zimowym, gdy ulica jest nie odśnieżana i nie posypywana piaskiem (ponieważ nie ma nawierzchni), a na nierównościach bardzo łatwo można się poślizgnąć.
Wnioskowana budowa chodnika wzdłuż ulicy Rumiankowej i Kocanki stanowić będzie przedłużenie istniejącego ciągu pieszego w ulicy Hozjusza i przez łąki do ulicy Kocanki.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Dokumentacja techniczna 8000 zł
2 Oczyszczenie i przygotowanie terenu do robót drogowych ( wycinka zarośli) 12000 zł
3 Wykonanie chodnika z kostki betonowej o szer. 2m i długości ok. 193mb (powierzchnia ok. 386 m ) 120000 zł
Razem 140000 zł