Idź do treści

128. SIŁOWNIA POD CHMURKĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Gutkowo
Status: Merytorycznie negatywny
Opis:
Przygotowanie terenu pod montaż urządzeń siłowni w zakresie usunięcia chaszczy i zarośli, wyrównania i utwardzenia terenu oraz montażu urządzeń siłowni oraz ławek, kosza na śmieci i stojaka na rowery.
Lokalizacja
Na działce Nr 139 - 39/2 położonej przy skrzyżowaniu ulic Sokolej i Orlej przy odnodze ulicy Sokolej.
Ogólnodostępność:
Siłownia będzie ogólnodostępna dla wszystkich mieszkańców osiedla 4. Uzasadnienie realizacji projektu
Uzasadnienie:
Budowa siłowni plenerowej w ogólnodostępnym miejscu zachęci do aktywnego spędzania wolnego czasu dla całej społeczności lokalnej.
Proponowana budowa siłowni plenerowej pod chmurką byłaby dużym uatrakcyjnieniem dla mieszkańców w różnym wieku bez względu na poziom sprawności fizycznej, gdyż na terenie osiedla brakuje takich miejsc. Utworzenie takiego miejsca daje możliwość mieszkańcom osiedla zadbania o zdrowie i kondycję fizyczną i atrakcyjne spędzanie wolnego czasu.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Przygotowanie terenu- wycinka krzewów i chaszczy, wyrównanie i utwardzenie terenu 25000 zł
2 Mała architektura - ławki, śmietnik, stojak na rowery 7000 zł
3 Siłownia zewnętrzna - dostawa , montaż 70000 zł
4 Ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej 20000 zł
5 Dokumentacja projektowa 5000 zł
Razem 127000 zł