Idź do treści

128. WYKONANIE OGRODZENIA CMENTARZA W DAJTKACH ORAZ ZATOKI POSTOJOWEJ PRZED CMENTARZEM

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wykonanie ogrodzenia cmentarza parafialnego w Dajtkach przy ul. Sielskiej założonego w 1909 roku. Wykonanie podmurówki z betonu (wykop, wywóz ziemii, szalowanie, zasypywanie betonem, wibrowanie). Wykonanie ogrodzenia kutego wraz ze słupkami, wykonanie bramy i furtki. Wykonanie zatoki postojowej przed cmentarzem.
Lokalizacja:
Osiedle Dajtki ul. Sielska.
Uzasadnienie:
Cmentarz wraz z kaplicą jest obiektem zabytkowym. Znajduje się na nim Pomnik upamiętniający żołnierzy, którzy zginęli w I Wojnie Światowej. Po wykonaniu w/w prac cmentarz zostanie objęty patronatem Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie jako miejsce wychowania dzieci i młodzieży w szacunku do zmarłych, miejsc pamięci i zabytków. Ponadto dzieci i młodzież będą dbały o porządek i wygląd cmentarza. Należy nadmienić, że projekt ogrodzenia ma zostać wykonany przez Zakład Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie. Wykonanie ogrodzenia wpłynie korzystnie na wygląd osiedla, a tym samym miasto. Cmentarz obecnie ze względu na stan ogrodzenia wygląda na zaniedbany. Poprzez wykonanie wnioskowanego ogrodzenia zyska na wyglądzie nie tylko cmentarz, ale jego otoczenie. Wykonanie zatoki umożliwi dojazd do cmentarza, gdzie obecnie jest to teren nieutwardzony, który często zalega błoto.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 wykonanie podmurówki 237mx200 zł. 47400 zł
2 wykonanie ogrodzenia kutego wraz ze słupkami 237mx500 zł. 118500 zł
3 porządkowanie terenu oraz kuta brama 14000 zł
4 wykonanie zatoki postojowej 120000 zł
Razem 299900 zł
Zdjęcie projektu