Idź do treści

13. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA W UL. GAŁCZYŃSKIEGO - SKRZYŻOWANIE Z UL. RYMKIEWICZA - UL. IWASZKIEWICZA (BOISKO SZKOŁY)

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podgrodzie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
- Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych krawężników ul. Gałczyńskiego do przystanku MPK za boiskiem Szkoły ul. Iwaszkiewicza
- Ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych ustawić krawężniki wtopione
- Ustawić nowe obrzeża trawnikowe
- Ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. cm. Na podsypce cem. piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie
- Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia ( zabudowa skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.)
- Odwiezienie zużytych elementów nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji
Lokalizacja
Ul. Gałczyńskiego + ul. Iwaszkiewicza
Uzasadnienie:
1. poprawa estetyki w obrębie wnioskowanym
2. Likwidacja barier architektonicznym dla osób niepełnosprawnych
3. Wyeliminowanie zagrożeń wynikłych ze zdewastowanej nawierzchni chodnika
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Dokumentacja 7000 zł
2 Roboty rozbiórkowe 12000 zł
3 Roboty nawierzchniowe (krawężnik +kostka) 91000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu