Idź do treści

130. BUDOWA CHODNIKA I ODCINKA ULICY ROLNEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Dajtki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Budowa chodnika i wyłożenie ulicy kostką betonową. Inwestycja na wysokości budynków Rolna 109, Rolna 109A, Konopna 34, Żniwna16. Od skrzyżowania ul. Żniwnej z ulicą Rolną w kierunku zachodnim do granicy działki Rolna 109B (sklep Żabka). Długość planowanej inwestycji ok 85 m, szerokość 4,5 m. Powierzchnia robót ok 440 m2.
Etapy prac:
1. Wytyczenie przebiegu jezdni i chodnika.
2. Wybranie, wywóz ziemi, korytowanie i profilowanie.
3. Ułożenie krawężników, przywóz i rozłożenie pospółki.
4. Zagęszczanie pospółki, przywóz suchego betonu i zagęszczanie.
5. Ewentualne poziomowanie wpustów wodociągowych 1-2 i płyt kanalizacyjnych 1-2
6. Ułożenie powierzchni ulicy, Wjazdów na posesje, chodnika.
7. Ustawienie znaków drogowych informujących o kierunku pierwszeństwa przejazdu
lokalizacja:
Olsztyn – Dajtki – Rolna
Uzasadnienie:
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, warunków życia oraz wizerunku osiedla .
Obecna nawierzchnia - na wysokości wymienionych powyżej domów to ulica gruntowa. Zagraża ona bezpieczeństwu ruchu pieszych. Nie ma chodnika, więc piesi poruszają się między pojazdami. Po każdych opadach atmosferycznych powstają doły, w których zbiera się woda. Błoto jest rozjeżdżane przez samochody. Nadmiar przelewa się na posesje. Piesi brodząc w błocie między dołami są ochlapywani przez samochody. Zwężenie na drodze prowadzi do wymuszania przez kierowców pierwszeństwa przejazdu. Silniejszy/większy wygrywa. Na domach, bramach i ogrodzeniach schnie rozjeżdżone po śniegach i deszczach błoto. Praca równiarek drogowych tylko okresowo poprawia sytuację. Latem wzbijają się tumany pyłu i kurzu po przejeździe każdego pojazdu. Okoliczni mieszkańcy nie otwierają okien. Oddychamy kurzem. Nie służy to zdrowiu. Fronty domów - mimo sadzonych krzewów- wyglądają fatalnie. Zielone rośliny stają się po kilku dniach szare. Kurz wdziera się do domów, osiada na trawie i krzewach.
Nie jest ładnie, nie jest zdrowo, nie jest bezpiecznie.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt dokumentacji technicznej i wytyczenie pasa 5000 zł
2 wybranie ziemi, wywóz, korytowanie profilu nawierzchni, ułożenie krawężników 15000 zł
3 pospółka i zagęszczenie suchym betonem 17000 zł
4 ułożenie powierzchni chodnika, jezdni, wjazdów do 3 posesji 71000 zł
5 prace związane z ewentualnym licowaniem studzienek wodociągowych i włazów kanalizacyjnych 2000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu