Idź do treści

131. WYKONANIE ZEWNĘTRZNEJ SZAFY ELEKTRYCZNEJ 3 – FAZOWEJ DO KORZYSTANIA W CZASIE IMPREZ PLENEROWYCH NAD JEZIOREM CZARNYM PRZEZ RADĘ OSIEDLA NAD JEZIO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nad Jeziorem Długim
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Szafka elektryczna zewnętrzna z gniazdami 3-fazy i 220 V
Lokalizacja:
Ul. Jeziorna 3 po stronie Jeziora Czarnego
Uzasadnienie:
Organizacja imprez osiedlowych ma skwerze „Wolnego Tybetu” nad Jeziorem Czarnym jest niemożliwa bez dostępu do prądu.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 przeciągnięcie linii podziemnej 10000 zł
2 zakup i montaż szafki 5000 zł
Razem 15000 zł
Zdjęcie projektu