Idź do treści

134. PRZEBUDOWA ZATOCZKI POSTOJOWEJ ORAZ CZĘŚCI SZEROKIEGO CHODNIKA W CELU STWORZENIA SKOŚNO- RÓWNOLEGŁYCH MIEJSC PARKINGOWYCH PRZY UL. RATAJA 19

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Podleśna
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Przebudowa istniejącej zatoczki postojowej z kostki brukowej oraz części szerokiego chodnika w celu stworzenia większej ilości miejsc parkingowych dla mieszkańców budynku nr 19 przy ul Rataja, mieszkańców domków jednorodzinnych, znajdujących się (vis-a-vis) zatoczki oraz studentów sąsiadującej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej „OS W”.
Lokalizacja
ul. Macieja Rataja 19 , 10-202 Olsztyn, działka 27 obręb 24
Ogólnodostępność:
Planowana przebudowa odbędzie się z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Olsztyna oraz przyjezdnych, ponieważ jest to tern należący do miasta Olsztyn i jest ogólnodostępny.
Uzasadnienie:
Aktualnie przed budynkiem nr 19 przy ul. Macieja Rataja znajduję się szeroki chodnik oraz mała zatoczka postojowa mieszcząca około 4 pojazdy. Po przeciwnej stronie ulicy Macieja Rataja na całej jej długości obowiązuje całkowity zakaz zatrzymywania się i postoju, co skutkuje, iż w/w zatoczka oraz chodnik są jedynym ogólnodostępnym miejscem, na którym
l/3
można parkować pojazdy. W związku z powyższym, w skutek braku miejsc parkingowych auta parkowane są na chodniku uniemożliwiają swobodne poruszanie się mieszkańców oraz stanowią zagrożenie dla bawiących się przed blokiem dzieci. Niejednokrotniej aby zaparkować auto na chodniku z powodu zbyt wysokiego krawężnika miedzy jezdniąj a chodnikiem samochody przejeżdżają przez zieleń przy posesji budynku nr 19 jednocześnie niszcząc ją. Realizacja projektu zwiększyłaby znacznie ilość ogólnodostępnych miejsc parkingowych eliminując problem parkowania samochodów na chodniku, niszczenia zieleni oraz zagrożenia dla mieszkańców bloku w tym bawiących się dzieci) a także umożliwi swobodny i bezpieczny przejazd wózka z dzieckiem, który do tej pory odbywa się „slalomem” między samochodami.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt wykonawczy 20000 zł
2 Przebudowa zatoczki oraz części chodnika 180000 zł
Razem 200000 zł