Idź do treści

138. PRZEBUDOWA PODWÓRKA PL. KONSULATU POLSKIEGO/WARMIŃSKA NA OSIEDLOWĄ PRZESTRZEŃ PUBLICZNĄ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kętrzyńskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zadanie polega na przebudowie podwórka położonego w kwartale ulic Pl. Konsulatu Polskiego – Warmińska (części działek nr 76/5, 75/2, 81/3, 74, 72, 72, 68/2, 69/4 w obrębie 72) na osiedlową przestrzeń publiczną. Ma być ono zrealizowane poprzez:
• zmniejszenie terenu po którym mogą poruszać się samochody;
• ograniczenie możliwości parkowania samochodów (obecnie ok 30 samochodów parkuje tu każdego dnia);
• nawiezienie podłoża dla nasadzeń zieleni;
• nasadzenia zieleni;
• utworzenie miejsc kameralnego wypoczynku mieszkańców
• naprawę nawierzchni podwórka;
• wymiana wiaty śmietnikowej;
Uzasadnienie:
W tej części osiedla brakuje kameralnego miejsca spotkań mieszkańców. Wybrane podwórko stanowi największy i najłatwiejszy w zagospodarowaniu (ze względu na jednolitą strukturę własnościową – grunt miejski) teren w promieniu kilku kwartałów. Obecnie podwórko jest dzikim parkingiem dla osób unikających opłat w strefie płatnego parkowania. Jednocześnie w całym obszarze dziewiętnastowiecznego śródmieścia Olsztyna, nie występuje kameralna przestrzeń publiczna dla jej mieszkańców. Sąsiedni Plac Konsulatu Polskiego jest betonową pustynią wykorzystywaną jedynie na czas świąt państwowych. Projekt jest próbą zwrócenia uwagi na potrzeby osób mieszkających w śródmieściu. Mieszkańcy chcą wytworzenia publicznej przestrzeni sąsiedzkiej.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt 2000 zł
2 Regulacja ruchu na podwórku z wymianą nawierzchni 60000 zł
3 Prace ziemne w tym podłoże dla roślin 15000 zł
4 Urządzenia rekreacyjne 10000 zł
5 Wiata śmietnikowa 15000 zł
Razem 102000 zł
Zdjęcie projektu