Idź do treści

139. GŁOSY OLSZTYNA CZYLI SŁYNNE DUETY

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Redykajny
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wydarzenie artystyczno-muzyczne o charakterze plenerowym. Istotą całego przedsięwzięcia będzie występ artystów o olsztyńskim rodowodzie, wykonujących znane i łubiane utwory, będące światowymi „klasykami”. Dodatkową atrakcją stanowić może wykonywanie rozpoznawalnych „evergreenów” w formule duetów.
Organizując wydarzenie chcielibyśmy zaprosić do udziału w nim młodych artystów , dla których śpiewanie stało się pasją a występy na licznych konkursach i przeglądach pozwalają na szlifowanie umiejętności i muzycznego warsztatu. Zaproszenie do udziału w muzycznym wydarzeniu otrzymają także artyści o ugruntowanej pozycji.
Mieszanka młodości i świeżości z doświadczeniem starszych kolegów i koleżanek zawsze daje nieopisane emocje a występy młodych ludzi na wspólnej scenie daje asumpt i jest szczeblem do dalszego rozwoju, w tym przypadku muzycznego.
Klamrą spinającą całość byłby koncert zaproszonego artysty o ogólnopolskiej rozpoznawalności np Czerwony Tulipan, Raz, Dwa, Trzy czy Stare Dobre Małżeństwo - w zależności od dostępności
1/3

i wysokości honorarium
Nie trzeba przekonywać, że występ wokalistów i wokalistek oraz towarzyszących im muzyków może stać silnym punktem Olsztyńskiego Lata Artystycznego 2020, a z pewnością będzie jego uzupełnieniem.
Chcemy również aby w programie znalazły się prezentacje wszelakich agend działających na terenie Olsztyna reprezentujących różne formy ekspresji - od teatru ognia do teatru tańca. Wydaje się ,że idealnym miejscem na zorganizowanie tego typu wydarzenia mogą być funkcjonujące od wielu lat, w tych okolicach osady z odpowiednim zapleczem i zabezpieczeniem energetycznym. Uczestnictwo w wydarzeniach będzie bezpłatne.
Lokalizacja
Plaża nad jeziorem Tyrsko
Ogólnodostępność:
Plaża nad jeziorem jest miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców Olsztyna. W pobliżu plaży ( ul Bałtycka) usytuowany jest przystanek dla autobusów komunikacji miejskiej. Do miejsca można również dojechać komunikacją prywatną (ten rodzaj transportu jest popularny i chętnie z niego korzystają beneficjęci podobnych wydarzeń). Wydarzenie będzie promowane w mediach społecznościowych . Promocja będzie również uwzględniać mapkę z drogą do plaży nad jeziorem „Tyrsko” wraz z komunikacyjnymi możliwościami dojazdowymi.
Uzasadnienie:
Osiedle Redykajny nie posiada szerzej znanego wydarzenia kulturalnego usytuowanego w swoim otoczeniu. Uczestnictwo w przedsięwzięciach o proweniencji artystyczno-kulturalnej dla mieszkańców tego osiedla jest możliwe dopiero po odwiedzeniu centrum miasta. Lokalizacja osiedla na tzw. „ rubieżach” miasta wcale nie pomaga w nawiązywaniu kontaktów i utrwalania więzi między mieszkańcami osiedla Redykajny.
Przedkładany projekt ściśle odpowiada potrzebom mieszkańców w zakresie wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Już otrzymujemy sygnały, że pomysł zorganizowania wydarzenia „Słynne duety” budzi powszechny entuzjazm i zainteresowanie zarówno ze strony wykonawców, jak i mieszkańców osiedla.
Biorąc pod uwagę przychylność gospodarzy osiedla Redykajny która jest skierowana ku niekonwencjonalnym inicjatywom, zrywom artystycznym związanych z wydarzeniem pragniemy, aby program koncertu miał charakter przekrojowy, dlatego zostanie wypełniony utworami muzycznymi i piosenkami powszechnie znanymi i łubianymi.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Honoraria,technika, druk,grafika,ochrona,pomoc med.,promocja 25000 zł
Razem 25000 zł
Zdjęcie projektu