Idź do treści

139. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. BIAŁOSTOCKIEJ - ETAP II, III, IV (KONTYNUACJA ZADANIA Z II EDYCJI OBO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Mazurskie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Remont starego, zniszczonego chodnika i wymiana nawierzchni na kostkę betonową typu POLBRUK. Wymianie podlega cała konstrukcja chodnika wraz z podbudową, obrzeżami
i krawężnikami drogowymi, po obu stronach ulicy, na powierzchni około 750 m2 - etap II, III i IV łącznie. Projekt techniczny dla całości wnioskowanego zadania został wykonany w maju 2015 r. w ramach realizacji I etapu projektu wybranego w II edycji OBO („Wymiana nawierzchni chodnika, uzupełnienie oświetlenia ulicznego i rekultywacja terenów zielonych - ul. Białostocka").

Olsztyn, Osiedle Mazurskie, ul. Białostocka.
Chodnik, który ma być objęty remontem zlokalizowany jest na odcinku od skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Gołdapską do okolic skrzyżowania ul. Białostockiej z ul. Czeską.
Uzasadnienie:
Istniejąca nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym. Jest ona w dużej części zdeformowana, występują liczne nierówności, zapadnięcia, ubytki, spękania i zastoiska wodne powodujące znaczne utrudnienia w poruszaniu się pieszych - zwłaszcza po opadach deszczu. Znacząco utrudnione jest również utrzymanie porządku przed posesjami
w szczególności w okresie zimowym. Różnice wysokości istniejących wjazdów bramowych zakończonych obrzeżami i krawężnikami drogowymi stanowią bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych. Realizacja zadania wpłynie na poprawę stanu infrastruktury drogowej, czystości oraz pozytywny wizerunek funkcjonalno - przestrzenny. Przedsięwzięcie wpłynie również na poprawę jakości życia okolicznych mieszkańców i gości poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie zwiększenia bezpiecznego i wygodnego przemieszczania się w kierunku Centrum miasta oraz jez. Skanda i Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 remont nawierzchni chodnika - etap II 42000 zł
2 remont nawierzchni chodnika - etap III 34000 zł
3 remont nawierzchni chodnika - etap IV 34000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu