Idź do treści

14. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA (WYMIANA) UL. SMĘTKA 28 I 28 A

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Grunwaldzkie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
- Rozbiórka zniszczonych nawierzchni chodnika wraz z demontażem uszkodzonych krawężników
- Ustawienie nowych krawężników – na przejściach dla pieszych ustawić krawężniki wtopione
- Ustawić nowe obrzeża trawnikowe
- Ułożyć nową nawierzchnię chodnika z kostki polbrukowej gr. 6 cm. Na podsypce cem. piaskowej z uzupełnieniem uprzednio ewentualnych ubytków w istniejącej podbudowie
- Dokładne uformowanie nawierzchni przy urządzeniach uzbrojenia ( zabudowa skrzynek ulicznych, zasuw, wpustów ulicznych itp.)
- Odwiezienie zużytych elementów nawierzchni (płyt chodnikowych krawężników) do utylizacji
Lokalizacja
Olsztyn ul. Smętka 28 i 28 A
Uzasadnienie:
1. Poprawa estetyki wokół budynku
2.Wyeliminowanie zagrożeń wynikłych ze zdewastowanej nawierzchni chodnika
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Projekt techniczny 2500 zł
2 Wartość robót 107500 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu