Idź do treści

14. USYTUOWANIE KOMPOZYCJI RZEŹBIARSKIEJ "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Śródmieście
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Kompozycja rzeźbiarska "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" i jej usytuowanie w przestrzeni miasta w ramach tzw. meblowania miasta według projektu wybitnego olsztyńskiego rzeźbiarza IZYDORA BORYSA (projekty w załączeniu)
Ogólnodostępność:
Rzeźba ma upiększyć tę przestrzeń miasta, ma służyć wszystkim mieszkańcom Olsztyna i turystom odwiedzającym nasze miasto. Ma być nowym punktem na mapie turystycznej Olsztyna.
Uzasadnienie:
Inspiracją pomysłu członka naszego Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Elżbiety Fabisiak jest historia tradycji sztuki rzeźbiarskiej w życiu miasta, w którym w różnych okresach powstawały rzeźby tak mocno wpisujące się w przestrzeń architektury i krajobrazu Olsztyna m. in. Balbiny Świtycz-Widackiej, Bolesława Marschalla czy Wiesława Kaczmarka. Potrzeba kontynuacji tworzenia sztuki w przestrzeni miejskiej, kontaktu mieszkańców i turystów z oryginalnymi artefaktami jest szansą pokazania projektu artystycznego olsztyńskiego, wybitnego artysty Izydora Borysa,którego dzieła znajdują się m. in. w Nowym Jorku, na lotnisku w Szymanach czy ostatnio zrealizowane przy katedrze św. Jakuba w Olsztynie popiersie Adalberta (Wojciecha) Zinka. Zwiedzając Polskę i świat widzimy w przestrzeni wielu miast różnorodne akcenty rzeźbiarskie, zarówno zabytkowe jak i te współczesne, które stanowią dla mieszkańców tych miast i turystów niezwykłą atrakcję obcowania ze sztuką. Najwyższy czas na Olsztyn, w którym brakuje takich akcentów sztuki w coraz piękniej zagospodarowanej przestrzeni miasta. Proponowana przez nas kompozycja rzeźbiarska "WARMIŃSKIE ŻURAWIE" symbolizuje piękno przyrody naszego regionu. Jej wykonanie gwarantuje zarówno walory estetyczne i trwałość projektu. Jako pomysłodawcy gwarantujemy wykonanie tej kompozycji rzeźbiarskiej z trwałych materiałów (stal kuta i spawana zabezpieczona techniką cynkowania ogniowego)
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wykonanie fundamentu pod rzeźbę 12000 zł
2 Wykonanie stalowego stelażu postumentu i wykonanie stalowej okładziny postumentu 19000 zł
3 Wykonanie rzeźby 65000 zł
4 Projekt techniczny i dokumentacja 5000 zł
5 Cynkowanie ogniowe 5000 zł
6 Transport, montaż, aranżacja przestrzeni i nasadzenie traw, wyk. tabl. informacyjnej 9000 zł
Razem 115000 zł
Zdjęcie projektu