Idź do treści

141. SZÓSTKA NA SZÓSTKĘ! REMONT, ZAKUP WYPOSAŻENIA I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH DO FILLI MBP 6 - GŁOSUJ

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zadanie realizowane będzie w 3 etapach:
1/ Aranżacja, prace remontowo budowlane - wizualnie biblioteka wymaga sporych nakładów, aby przywrócić jej odpowiedni wizerunek, podnieść komfort pracy zatrudnionych pracowników oraz sprostać wymaganiom stawianym przez czytelników, licznie korzystających z usług świadczonych przez filię. Prace obejmowałyby m.in. malowanie i szpachlowanie ścian, sufitów, wymianę podłogi, drzwi, oświetlenia.
2/ Zakup mebli - planuje się m.in. zastąpienie starych, miejscami połamanych regałów książkowych na nowe, zakup lady do obsługi klientów, krzeseł i stolików, przy których mogłyby odbywać się spotkania oraz zajęcia warsztatowe. Całość powinna być spójna i nawiązywać do aranżacji pomieszczenia.
3/ Zakup sprzętu multimedialnego i biurowego. 4/ Zakup zbiorów multimedialnych.
1/3
5/ Adaptacja ogródka do prowadzenia zajęć w przestrzeni otwartej - zakup mebli ogrodowych, koców, itp.
Lokalizacja
Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 6, ul. Jarocka 65, Oś. Jaroty
Ogólnodostępność:
Filia nr 6 od lat służy mieszkańcom osiedla Jaroty i tym, które zlokalizowane są na krańcach miasta. Oprócz udostępniania książek i czasopism biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową dla różnych grup wiekowych: dzieci, młodzieży i seniorów.
Dokładnie zaplanowany design, zmodernizowana przestrzeń, nowe wyposażenie w meble i sprzęt multimedialno-komputerowy sprawią, że zakres usług biblioteki znacznie się wzbogaci, a mieszkańcy będą mogli spędzać swój wolny czas w nowym estetycznym otoczeniu. Organizowane w bibliotece zajęcia literackie i plastyczne dla dzieci staną się bardziej interesujące dzięki wykorzystaniu nowoczesnego sprzętu multimedialnego, który w dzisiejszych czasach powinien być na wyposażeniu każdej placówki edukacyjnokulturalnej.
Obecny standard infrastrukturalny biblioteki wymaga poprawy estetycznej. Jest to jedna z filii, która wymaga natychmiastowej modernizacji. Atutem biblioteki, który podniesie jej walory jest przylegający do niej ogródek. Zaadaptowany i dostosowany do prowadzonych przez filię działań, realizowanych dotychczas w pomieszczeniach filii, pozwoli na wzbogacenie i uatrakcyjnienie organizowanych przez bibliotekę warsztatów, zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim.
Ogólnodostępność biblioteki wynika z regulaminu MBP, który załączamy do wniosku.
Uzasadnienie:
Filia nr 6 jest bardzo prężnie działającą placówką. Z jej usług korzystają przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Jaroty, ale także tzw. olsztyńskich sypialni-miejsc znajdujących się na obrzeżach miasta oraz dzieci uczęszczające do okolicznych przedszkoli i szkół. Popołudniami przychodzą tu seniorzy uczestniczący w licznych zajęciach warsztatowych i spotkaniach z zaproszonymi gośćmi. Spotkania przy kawie czy herbacie są odskocznią dla starszych osób od problemów życia codziennego i alternatywą dla spędzania wolnego czasu. Miło byłoby realizować działania mając do dyspozycji odpowiedni sprzęt multimedialno-komputerowy, w który każda biblioteka XXI standardowo powinna być wyposażona; miło jest również uczęszczać do biblioteki atrakcyjnej z punktu widzenia czytelnika. Obecny stan infrastrukturalny biblioteki raczej nie zachęca do przekraczania jej progów. Tylko dzięki ogromnej kreatywności załogi biblioteki podejmowane działania jeszcze cieszą się powodzeniem.
Mając do dyspozycji odpowiednie zaplecze oraz wykwalifikowaną kadrę, biblioteka mogłaby w pełni wykorzystywać swój potencjał i realizować swoje zadania statutowe na wysokim poziomie, pozyskując coraz większą liczbę zainteresowanych mieszkańców. Należy pamiętać, że Jaroty to ponad 30-tysięczne osiedle, które poza Biblioteką nie posiada innej instytucji kultury, w związku z czym inwestycja w tą placówkę ma ogromne znaczenie.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Aranżacja, prace remontowo-budowlane 130000 zł
2 zakup mebli 80000 zł
3 zakup sprzętu biurowo-multimedialnego 35000 zł
4 zakup zbiorów multimedialnych 25000 zł
5 adaptacja ogródka do prowadzenia zajęć w przestrzeniu otwartej 25000 zł
Razem 295000 zł