Idź do treści

142. DRUGIE ŻYCIE PARKU JAKUBOWO - KULTURA W PARKU.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Wojska Polskiego
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Odnowiona scena, przy której znajduje się skrzynka elektryczna daje nam duże możliwości wykorzystanie tego miejsca na organizację wielu spotkań towarzyskich z rodzimymi artystami oraz przy muzyce elektronicznej.
Planujemy zorganizowanie w miesiącach od maja do września 2019 roku cyklicznych (co najmniej 10 lub w zależności od pogody więcej) imprez dla mieszkańców Zatorza oraz całego Olsztyna. Chcemy organizować cykliczne imprezy:
a) Taneczne - dla mieszkańców prowadzone przez didżeja przy muzyce mechanicznej.
b) Artystyczne - umożliwiające chętnym mieszkańcom zaprezentowanie swoich zdolności artystycznych na scenie (wiele osób już zgłosiło chęć udziału).
Aby zorganizować w/w imprezy niezbędny jest choćby podstawowy sprzęt nagłaśniający (kolumny, mikrofony, statywy, przedłużacze itp. - załącznik do formularza) oraz pawilon - zadaszenie osłaniające sprzęt i wykonawcę w razie deszczu
Lokalizacja:
Scena oraz okolice Jeziorka Mumel w Parku Jakubowo w Olsztynie Al. Wojska Polskiego.
Uzasadnienie:
Założony w 1862 roku Park Jakubowo jeszcze do lat 70-tych ub. wieku tętnił życiem
stanowił bardzo popularne miejsce rekreacji, wypoczynku, towarzyskich spotkań olsztyniaków. Obecnie cały historyczny Park i scena zostały pięknie odnowione, zależy więc nam, aby mieszkańcy Olsztyna a także turyści tłumnie odwiedzali to miejsce. W roku 2016 Urząd Miasta przeprowadził badania do Miejskiego Programu Rewitalizacji Olsztyna do roku 2020, z których wynika, że właśnie na Zatorzu potrzebna jest przede wszystkim rewitalizacja społeczna i działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej, działania na rzecz osób wykluczonych. Dlatego chcemy aktywizować naszych mieszkańców, chcemy też skierować działania do mieszkających na Zatorzu dzieci i młodzieży, by pokazać im, że możliwe jest inne życie niż to, które obserwują na co dzień. Chcemy dać dzieciom, młodzieży i dorosłym mieszkańcom możliwość wystąpienia na scenie z programem artystycznym a przez to zainspirować do rozwijania ich indywidualnych zdolności i zainteresowań. Zorganizowane
w Parku imprezy zachęcą mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczności lokalnej, do nawiązywania kontaktów z ludźmi, do współodpowiedzialności za nasze miasto.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 organizacja imprez 100000 zł
2 dokumentacja dilmowoi - fotograficzna projektu 10000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu