Idź do treści

142. ZAGOSPODAROWANIE TERENU NA D. 81/7 OBRĘB 63 ZA BUD. 11 LISTOPADA 11, 12 I 13 W SĄSIEDZTWIE PŁATNEGO PARKINGU W POBLIŻU RATUSZA - URZĘDU MIAS

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Śródmieście
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
- wykonanie murku oporowego za parkingiem,
- wykonanie zejścia po obu stronach murku,
Lokalizacja
przedmiotowej inwestycji położona jest na działce 81/7 obręb 63
Ogólnodostępność:
Dostęp do przedmiotowego miejsca jest ogólnie dostępny dla wszystkich osób znajdujących się w opisanej przestrzeni.
Uzasadnienie:
Przedmiotowe miejsce może być odpowiednim miejscem do wypoczynek osób chcących odpocząć w zacienionym miejscu po załatwieniu spraw w Urzędzie Miasta Olsztyna.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Całość opisana w punkcie 3 166000 zł
Razem 166000 zł