Idź do treści

143. REMONT CHODNIKA PRZY UL. ORŁOWICZA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Dokończenie remontu chodnika przy ul. Orłowicza.
W ramach ww. propozycji zadania, planuje się rozbiórkę nawierzchni z płytek chodnikowych, wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, ustawienie nowych obrzeży betonowych wraz z pracami towarzyszącymi. Koszt 110 tyś zł.
Lokalizacja:
Olsztyn, ul. Orłowicza 17 oraz dojście do budynku Orłowicza 25.
Uzasadnienie:
Chodnik o nawierzchni z płyt betonowych jest fatalnym stanie, zniszczony , popękany i sklawiszowany..
Gmina Olsztyn ze względów na niewystarczające finansowanie w pierwszym etapie zrealizowała tylko niewielką cześć remontu. Wskazane jest aby dokończyć zadanie o które wnoszą mieszkańcy od wielu lat.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 remont chodnika 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu