Idź do treści

144. „KOSZYKÓWKA DLA MŁODZIEŻY”

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt ma na celu zachęcenie chłopców do wysiłku fizycznego poprzez rozwijanie umiejętności koszykarskich. Projekt przewiduje trzy formy zachęcenia młodzieży do aktywizacji sportowej:
- treningi i warsztaty z trenerem
- obozy sportowe w okresie letnim oraz zimowym
- turnieje koszykówki.

Projekt kierujemy do chłopców zamieszkujących Olsztyn poprzez trzy formy spotkania z koszykówką:

Otwarte treningi koszykówki. Spotkania z trenerem AZS UWM Olsztyn Tomaszem Małkiem, w trakcie których chłopcy w wieku 13-19 będą mogli nauczyć się podstawowych zasad obowiązujące w koszykówce a także w przypadku już ukształtowanych zawodników: rozwinąć umiejętności. Treningi będą również przygotowywały do turniejów i obozów sportowych. Treningi będą miały charakter cykliczny, 2-3 razy w tygodniu w zależności od frekwencji i zainteresowania. W przypadku dużej frekwencji i odpowiedniego poziomu sportowego, możliwe będzie także przygotowanie oraz udział uczestników „Koszykówki dla młodzieży” w turniejach na szczeblu miejskim oraz rejonowym. Treningi będą ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców Olsztyna.

Obozy sportowe. Obóz będzie zorganizowany w czasie ferii oraz miesiącach letnich, przeznaczony dla chłopców w wieku 13-19 którzy chcą zacząć przygodę z koszykówką bądź zwiększyć swoje umiejętności poprzez profesjonalne treningi.
Obóz będzie miał charakter obozu dochodzeniowego. Oznacza to, że treningi odbywać się będą bez zakwaterowania, dwa-trzy razy dziennie zarówno na hali jak i na otwartej przestrzeni oraz obiektach ogólnodostępnych. Będą to zróżnicowane treningi prowadzone przez trenera AZS UWM Olsztyn Tomasz Małka.

Turnieje. Ta forma rywalizacji przeznaczona jest również dla chłopców w wieku 13-19. Turniej ma na celu popularyzację koszykówki oraz popularyzację treningów oraz obozów sportowych. Turnieje odbywać się będą w formule 3x3. Będzie to seria kilku turniejów w okresie letnim na orlikach a w sezonie zimowym w hali AZS UWM Olsztyn. Organizatorem będzie trener AZS UWM Olsztyn Tomasz Małek.

Aby wzmocnić rywalizację chcemy aby turnieje były z nagrodami dla najlepszych zespołów. Jednocześnie doceniając wkład wszystkich uczestników chcemy przeznaczyć dla każdego młodego koszykarza pamiątkową koszulkę, na której będzie nazwa projektu oraz emblematy Olsztyna.
Sprzęt sportowy. Zakup sprzętu to przede wszystkim piłki do koszykówki oraz piłki do koszykówki 3x3. Właścicielem sprzętu będzie OSiR, użyczany na okres treningów, obozów oraz turniejów.
Ogólnodostępność:
Projekt kierowany jest do wszystkich chłopców w wieku 13-19 lat mieszkających w Olsztynie. Z projektu może skorzystać każdy. Zarówno treningi, obozy jak i turnieje będą ogólnodostępne.
Uzasadnienie:
Projekt „Koszykówka dla młodzieży” ma na celu zachęcić chłopców do aktywnego spędzania czasu jakim jest koszykówka. Turnieje, treningi oraz obozy prowadzone będą przez trenera AZS UWM Olsztyn Tomasz Małka a bazą treningową będą obiekty AZS UWM a także należące do urzędu miasta (OSiR). Gwarantuje to profesjonalne podejście, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój fizyczny młodzieży. Również współpraca młodzieży z zawodnikami AZS UWM Olsztyn ma motywować do rozwoju osobistego młodego sportowca.
Chcemy zachęcić młodzież nie tylko profesjonalnym podejściem, ale również umożliwić start w sport z niezbędnym wyposażeniem. Młodzież biorąca udział we wszystkich aktywnościach związanymi z projektem otrzyma stroje treningowe i koszulki, a zwycięzcy turniejów, najlepsi zawodnicy nagrody rzeczowe związane z koszykówką.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Nagrody, upominki, koszulki dla uczestników obozu 3000 zł
2 Koszty wynajęcia sali na obozy 3000 zł
3 Koszt organizacji obozu (obsługa techniczna, reklama) 5000 zł
4 Koszty zatrudnienia trenera na obozie 9000 zł
5 Koszty wynajęcia sali na treningi 4000 zł
6 Koszt zatrudnienia trenera na treningi 10000 zł
7 Koszt organizacji turniejów (obsługa techniczna, sędziowie, reklama) 7000 zł
8 Nagrody i upominki turniejowe 5000 zł
9 Wynajęcie sali na turnieje 2000 zł
10 Sprzęt sportowy, piłki 2000 zł
Razem 50000 zł
Zdjęcie projektu