Idź do treści

145. KONTYNUACJA PRZEBUDOWY ULIC LEYKA I HANOWSKIEGO WRAZ Z WYKONANIEM ZATOK POSTOJOWYCH I PRZEŁOŻENIEM CHODNIKÓW

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Jaroty
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Kontynuacja przebudowy ulic Leyka i Hanowskiego wraz z wykonaniem zatok postojowych
i przełożeniem chodników w limicie prac do kwoty 110 000 zł.
Lokalizacja:
Ulice Leyka i Hanowskiego znajdują się na osiedlu Jaroty w Olsztynie
Uzasadnienie:
Brak zatok parkingowych wzdłuż ulic Leyka i Hanowskiego poważnie zakłóca ruch pojazdów, a parkowanie odbywa się po obu stronach w/w jezdni w tym na terenach zielonych. Z tego względu za zgodą Rady osiedla Jaroty na w/w ulicach ruch 11 lat temu zmieniona na jednokierunkowy. Gdyby w/w zadanie jeszcze przed OBO nie zostało zdjęte
z realizacji inwestycji Miasta to całe zamierzenie byłby zrealizowane w 2010 roku za cenę 260 000 zł.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 kontybuyacja prac w/w projektu 110000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu