Idź do treści

147. PLAC MAZURSKI. OSIEDLOWA STREFA AKTYWNOŚCI.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Mazurskie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zbudowanie na wolnej przestrzeni Placu Mazurskiego, małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym.
Utwardzenie kostką brukową i wybudowanie wiaty ochronnej z ławkami oraz miejscem dla rowerów. Zakup i ustawienie ławek wokół toru rolkarskiego. Zakup i montaż koszy na śmieci przy wejściach na teren placu. Przygotowanie podłoża, zakup i ustawienie stołu betonowego do tenisa stołowego. Zakup i ustawienie dwustanowiskowego stołu do gry w szachy i chińczyka. Zakup i montaż na pylonach przyrządów siłowni plenerowej. Zakup i ustawienie tablic informacyjnych. Zakup i montaż samozamykaczy do furtek wejściowych na teren placu.
Lokalizacja
Plac Mazurski w Olsztynie. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 74/1 obręb 101 i 20/2 obręb 102
Ogólnodostępność:
Funkcjonujący obecnie na PI. Mazurskim kompleks rekreacyjno-sportowy składający się z: - boiska do siatkówki plażowej, mini boiska do gry w piłkę nożną oraz toru rolkarskiego, gdzie miałaby powstać Osiedlowa Strefa Aktywności, ma charakter ogólnodostępny.
Uzasadnienie:
Ponad pięciotysięczne, obszarowo piąte co do wielkości Osiedle Mazurskie poza dwoma placami: Mazurskim i Aliantów nie dysponuje żadną inną
ogólniedostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców. Dotychczas funkcjonuje tylko jedna mini siłownia plenerowa w północnej części osiedla na Placu Aliantów7, zrealizowana jako projekt IV edycji OBO. Południowa część osiedla pozbawiona jest ogólnodostępnych miejsc zabaw dla dzieci czy ćwiczeń dla dorosłych.
Realizacja tego projektu pozwoli na bezpieczną zabawę, uprawianie aktywności fizycznej oraz nowe możliwości spędzania czasu wolnego. Poprawi też funkcjonalność istniejącego obiektu, na którym zlokalizowano tor rolkarski, boisko do siatkówki plażowej i trawiaste mini boisko do piłki nożnej, ale zapomniano o jakichkolwiek miejscach do siedzenia, koszach na śmieci, stojakach na rowery czy choćby tablicach informacyjnych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Utwardzenie nawierzchni kostką brukową pod wiatę i stojaki dla rowerów, stół do ping ponga i stół do 21000 zł
2 Budowa wiatrochronnej ze stojakami dla rowerów 20000 zł
3 Zakup i montaż na pylonach urządzeń siłowni plenerowej czterostanowiskowej 60000 zł
4 Zakup dwustanowiskowego stołu do gier planszowych 4500 zł
5 Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego 4000 zł
6 Zakup i montaż ławek, koszy na śmieci, samozamykaczy do furtek i tablic informacyjnych 7500 zł
7 Projekt i robocizna 62000 zł
Razem 179000 zł