Idź do treści

148. NASADZENIE DRZEW I KRZEWÓW

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Mazurskie
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów w pasie drogowym i zieleńcach.
Lokalizacja:
Olsztyn ul. Augustowska 25, ul. Augustowska 27, ul. Augustowska 29, ul. Augustowska 31
i ul. Augustowska 34, ul. Augustowska 40.
Uzasadnienie:
Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na zieleńcach oddzielających ulicę od posesji, na których posadowione są nowe wielorodzinne budynki wzdłuż ul. Augustowskiej poprawi widok otoczenia. Ponadto drzewa i krzewy izolują budynki mieszkalne od zanieczyszczeń
i hałasu co ma duże znaczenia dla zdrowia mieszkańców.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 projekt techniczny nasadzeń 5000 zł
2 wykonanie nasadzeń i krzewów 50000 zł
Razem 55000 zł
Zdjęcie projektu