Idź do treści

148. WYPOSAŻENIE GALERII BWA W OLSZTYNIE W SYSTEM NAGŁAŚNIAJĄCY ORAZ MONITORY I PROJEKTORY AUDIOWIZUALNE.

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Zakup zestawu głośników, miksera z osprzętem, zestawu mikrofonów bezprzewodowych oraz 50” monitorów audiowizualnych, projektorów i projektorów multimedialnych 4K
Lokalizacja
Biuro Wystaw Artystycznych w Olsztynie, ul. Piłsudskiego 38,10-450 Olsztyn
Ogólnodostępność:
Zakupiony sprzęt ma służyć mieszkańcom Olsztyna w czasie organizowanych przez BWA wydarzeń.
Uzasadnienie:
Galeria BWA jest jedyną w mieście i regionie galerią o tak istotnej randze, prezentującą sztukę współczesną, jak i działającą w zakresie popularyzacji wiedzy o sztuce. Zakup wymienionego wyżej wyposażenia znacznie podniesie poziom oferowanych usług. Olsztyńska Galeria stale musi nadążać ze zmianami w wystawiennictwie i dorównywać innym profesjonalnym ośrodkom wystawienniczym w Polsce.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Zestaw nagłośnieniowy 20000 zł
2 System bezprzewodowy 5000 zł
3 Monitory audiowizualne 50” 6-8 szt. 25000 zł
4 Projektory 6 szt. 15000 zł
5 Projektory multimedialne 4K 25000 zł
Razem 90000 zł