Idź do treści

15. BUDOWA CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO Z SIŁOWNIĄ POD CHMURKĄ U ZBIEGU ULIC BUKOWSKIEGO I PIMPICKIEGO

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Generałów
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Celem projektu jest rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawa jakości życia lokalnej społeczności poprzez budowę ciągu pieszego do węzła komunikacyjnego (przystanek tramwajowy Płoskiego 1,2 oraz przystanek autobusowy 121) z inwestycji Wichrowe Wzgórze
i Zielony Zakątek wraz z wykonaniem nasadzeń ozdobnych i budową siłowni pod chmurką. Przedmiotowa operacja obejmuje przygotowanie terenu, ułożenie traktu pieszego, dostawę oraz montaż urządzeń do ćwiczeń i wypoczynku.
Projekt ma za zadanie pobudzić mieszkańców, młodzież do większej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu a także stanowić atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców Osiedla Generałów.

Inwestycja miałaby powstać na terenie działki administracyjnej:
• Identyfikator działki 286201_1.0160.40/15,
• Numer obrębu 286201_1.0160,
• Działka ewidencyjna 160-40/15.
Teren u zbiegu ciągów pieszych Bukowskiego i planowanego przy ul. Pimpickiego (w okolicy skrzyżowania ulic Płoskiego, Witosa, Bukowskiego).
Uzasadnienie:
lokalna społeczność zyska trakt spacerowy a co za tym idzie możliwość dotarcia suchą stopą do węzła komunikacji publicznej (przystanek tramwajowy Płoskiego - tramwaj 1 i 2, oraz przystanek autobusy nr 121); dotarcia na skróty do przychodni lekarskiej na ul. Piotrowskiego
i krótszą drogę do dyskontu spożywczego, obecnie dostęp ten wymaga wyprawy przez tereny niezagospodarowane, lub nadrobienie kilkuset metrów. Dla osób starszych i rodziców z dziećmi brak tego traktu stanowi ogromne utrudnienie;
1. kolejny równie ważny element projektu to stworzenie wzdłuż ciągu pieszego siłowni pod chmurką, miejsca w którym będzie można odreagować stresy po pracy i dbać o tężyznę fizyczną, będzie to miejsce integrujące lokalna społeczność i poprawiające jakość życia jej mieszkańców; projekt tym samym wpisuje się w profilaktykę wielu chorób w tym serca czy też narządów ruchu; Przyrządy posłużą nie tylko wzmocnieniu mięśni m.in. brzucha, grzbietu, ramion, nóg czy pośladków, ale również rozciąganiu całego ciała i relaksowaniu się na świeżym powietrzu.
2. rodzice dzieci, których pociechy przemieszczają się w głębokich wózkach zyskają miejsce
w którym będą mogli spokojnie posiedzieć na ławce przy wózku i poczytać sobie fragment ulubionej książki;
3. osoby starsze zyskają miejsce odpoczynku w drodze do najbliższych dyskontów spożywczych, lub w drodze do najbliższej przychodni lekarskiej na ul. Piotrowskiego;
4. ozdobienie traktu pieszego zielenią o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym pozytywnie wpłynie na odbiór najbliższego otoczenia a jednocześnie pozwoli na stworzenie dobrego klimatu najbliższych osiedli mieszkalnych należących do Osiedla Generałów inwestycji Zielony Zakątek i Wichrowe Wzgórze skupiających społeczność powyżej 1000 osób.
5. z efektów projektu będą mogły również skorzystać osoby, którzy będą przemieszczać się po ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych wzdłuż ulicy Bukowskiego i Płoskiego.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 prasa nożna + wiosło + pylon 4700 zł
2 podciąg + wyciskanie siedząc + pylon 5800 zł
3 3w1 twister+biegacz+wahadło 5300 zł
4 orbitek 2700 zł
5 narciarz 2700 zł
6 ławka parkowa metalowa z siedziskiem drewnianym x 4 3000 zł
7 kosz na śmieci x 4 1800 zł
8 stojak rowerowy 2000 zł
9 dostawa i montaż urządzeń 15000 zł
10 wyrównanie terenu, położenie traktu pieszo-rowerowego (kolorowy polbruk, lub asfalt i polbruk) 58000 zł
11 zakup i nasadzenia krzewów 4000 zł
12 projekt techniczny 5000 zł
Razem 110000 zł
Zdjęcie projektu