Idź do treści

15. WYMIANA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW PRZY UL. GRABOWSKIEGO I KONTYNUACJA PROJEKTU OBO 2017: ALEJKA SPACEROWA NAD RZEKĘ ŁYNĘ.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Kościuszki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodników w ciągu ulicy Stefana Grabowskiego począwszy od skrzyżowania z ulicą Marcina Kasprzaka po stronie numerów parzystych budynków ( od numeru 2 do numeru 28 ). Należy również uwzględnić obniżenie podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji.
Długość chodnika to ok 420 mb, jego szerokość wynosi ok 2m.
Dodatkowo kontynuacja zadań projektu OBO 2017 : Alejka spacerowa nad rzekę Łynę.
Ogólnodostępność:
Projekt realizowany będzie na ogólnodostępnym terenie, z którego korzystają również mieszkańcy innych osiedli.
Uzasadnienie:
Nawierzchnia chodników uległa znacznej degradacji na przestrzeni lat. Chodniki są nierówne, ze znaczą ilością ubytków co powoduje iż poruszanie się po nich jest bardzo niekomfortowe, wręcz niebezpieczne. Mieszkańcami ulicy są rodziny z dziećmi spacerujące z wózkami jak i osoby starsze dla których spacery po nierównych chodnikach stanowią niebezpieczeństwo. Projekt przewiduje wymianę nawierzchni chodników wraz z obniżeniem podjazdów dla samochodów przy bramach wjazdowych do posesji.
Druga składowa projektu to kontynuacja zwycięskiego projektu edycji OBO 2017 : Alejka spacerowa nad rzekę Łynę. W ramach realizacji danego projektu wykonane zostały schody, przygotowana dokumentacja techniczna i projekt oświetlenia schodów , zostały przygotowane instalacje pod położenie kabli zasilających. Pozostało zainstalowanie trzech latarni wyposażonych w czujniki ruchu. Inwestycja jest niedokończona, miejsce schodów nieoświetlone i stwarzające niebezpieczeństwo dla użytkowników. Wymienione ciągi piesze są ze sobą bezpośrednio połączone.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodników ( ok. 420 mb, szer. ok. 2 m ) 115000 zł
2 Inne prace ( niwelacja terenu, wymiana starych studzienek, itp. ) 26000 zł
3 Instalacja trzech latarni wyposażonych w czujniki ruchu 40000 zł
Razem 181000 zł
Zdjęcie projektu