Idź do treści

152. ENERGIA DLA OLSZTYNA

Rodzaj: Zintegrowany
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Wyposażanie każdego olsztyńskiego osiedla w defibrylator automatyczny AED dostępny przez 24 godz. wraz z cyklem szkoleń dla mieszkańców osiedli oraz piknikiem o tematyce udzielanie pierwszej pomocy z zastosowaniem AED
Uzasadnienie:
Udzielanie pierwszej pomocy w miarę posiadanych możliwości i umiejętności w świetle przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym każdego obywatela. Obawa przed takimi czynnościami i niereagowanie w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia jest nadal zbyt częstą praktyką. Odpowiednia kampania społeczna a także wyposażenie mieszkańców w adekwatne do tego narzędzia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa społeczności Olsztyna. Zakup automatycznych defibrylatorów, rozmieszczenie ich we wskazanych przez mieszkańców i rady osiedli miejscach, cykl szkoleń mieszkańców miasta oraz społeczna kampania informacyjna w mediach społecznościowych, lokalnych, ulotkach informacyjnych to tylko niektóre z założeń projektu. Olsztyn stałby się pierwszym w Polsce miastem, które systemowo na całym swoim obszarze instaluje urządzenia typu AED oraz pełni nad nimi nadzór w postaci umieszczenia takich informacji w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem miasta. Zwieńczeniem projektu byłby piknik rodzinny pod hasłem "Energia dla Olsztyna" z występem gwiazdy muzycznej oraz szkoleniem dla mieszkańców miasta.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Defibrylator automatyczny AED 24 szt. 151200 zł
2 Kapsuła do AED 23 szt. 52900 zł
3 elektrody treningowe do AED 4 kpl. 2400 zł
4 maski do sztucznego oddychania z filtrem 10x100 szt. 490 zł
5 fantom z trybem do AED 13000 zł
6 tabliczka informacyjna o AED 23 szt 1150 zł
7 ulotki informacyjne 10000 szt. 1060 zł
8 ekran ze stojakiem do szkoleń 3000 zł
9 kampania informacyjna w TV i Radiu 5000 zł
10 brelok medyczny z maseczką i rękawiczkami do RKO 1700 szt. 17220 zł
11 kombinezon roboczy dla instruktorów projektu 2580 zł
12 piknik rodzinny wraz ze szkoleniem RKO i AED 50000 zł
Razem 300000 zł
Zdjęcie projektu