Idź do treści

154. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA - TRAKT PIESZY OD WAŃKOWICZA DO KRASICKIEGO.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Remont nawierzchni chodnika stanowiącego ciąg komunikacyjny pomiędzy ul. Wańkowicza, a Krasickiego. Ciąg pieszy przebiega po wschodniej części budynków Wańkowicza 9, Orłowicza 35, Orłowicza 25 oraz Orłowicza 17B. Trakt pieszy jest położony na terenie miejskim i stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych na osiedlu Nagórki, wobec czego korzysta z niego duża ilość mieszkańców. Chodnik ten prowadzi do dużej ilości punktów handlowych i oświatowych. Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wobec powyższego należy przewidzieć wymianę istniejącej nawierzchni na polbrukową. Wymiana nawierzchni byłaby jednym z elementów remontu całości ciągu pieszego prowadzącego, aż do pasażu handlowego przy ul. Barcza 20. Remont nawierzchni chodnika wpłynąłby na poprawę stanu technicznego i estetycznego osiedla Nagórki.
Lokalizacja
Ciąg pieszy po wschodniej części budynków Wańkowicza 9, Orłowicza 35, Orłowicza 25 oraz Orłowicza 17b.
Ogólnodostępność:
Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką ogólnodostępność. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego traktu pieszego na osiedlu
Nagórki zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.
Uzasadnienie:
Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeni am i, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego traktu pieszego na osiedlu Nagórki zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodnika od Wańkowicza do Krasickiego. 213000 zł
Razem 213000 zł