Idź do treści

156. REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. WAŃKOWICZA.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Nagórki
Status: Merytorycznie pozytywny
Realizacja projektu tylko do wysokości limitu, tj. 213 000 zł.
Opis:
Remont przejścia podziemnego pod ulicą Wańkowicza.
Ulica Wańkowicza posiada jedno przejście podziemne łączące trakt pieszy biegnący od ulicy Krasickiego do ulicy Barcza. Stan techniczny przejścia podziemnego jest bardzo zły. Przegrody przejścia posiadają liczne przecieki, co wpływa na odspojenie tynków na suficie oraz ścianach bocznych. Schody są powykruszane i stanowią niebezpieczeństwo podczas uczęszczania przejściem. Brak oświetlenia powoduje, że są one niebezpieczne w godzinach wieczornych i nocnych. Zewnętrzne ściany posiadają ubytki tynku i są bardzo nieestetyczne. Obecnie ten element lokalnej infrastruktury z racji złego stanu technicznego i estetycznego powoduje, iż mieszkańcy z niego nie korzystają i przechodzą przez jezdnię w miejscy niedozwolonym. Wobec powyższego należy przewidzieć kompleksowy remont polegający na likwidacji skutków przecieków, poprawę stanu technicznego i estetycznego ścian na zewnątrz i wewnątrz, remont schodów, usprawnienie odwodnienia oraz montaż oświetlenia. Remont przejścia powinien przewidywać również wymianę nawierzchni chodnika prowadzącego do przedmiotowego przejścia podziemnego.
Lokalizacja
Przejście podziemne jest usytuowane na wschodnim szczycie budynków Wańkowicza 9 oraz Wańkowicza 22 na osiedlu Nagórki. Przejście stanowi połączenie północnej i południowej części osiedla.
Ogólnodostępność:
Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką jest ogólnodostępność. Poprawa stanu technicznego i estetycznego przejścia wpłynęłaby na poprawę komunikacji pieszej na osiedlu Nagórki, tym samym zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę jego wizerunku.
Uzasadnienie:
Obecnie stan techniczny i estetyczny przejścia podziemnego jest bardzo zły. Kompleksowy remont przejścia spowoduje poprawę komunikacji północnej z południową częścią osiedla Nagórki, tym poprawiając bezpieczeństwo pieszych w tym rejonie. Remont przejścia podziemnego zapewne przyjęty byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Kompleksowy remont przejścia podziemnego pod ulicą Wańkowicza. 213000 zł
Razem 213000 zł