Idź do treści

157. REMONT NAWIERZCHNI CHODNIKA PRZY UL. GĘBIKA (PO STRONIE BUDYNKÓW O NUMERACJI NIEPARZYSTEJ).

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pieczewo
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Remont nawierzchni chodnika przy ul. Gębika (po stronie budynków o mimeracji nieparzystej).
Ulica Gębika jest jednym z ciągów komunikacyjnych na osiedlu Pieczewo, łączącym ulicę Wilczyńskiego z ulicą Kubusia Puchatka. Przyległe chodniki stanowią bardzo uczęszczany przez mieszkańców osiedla trakt pieszy. Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, zluszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni na polbrukową po stronie budynków o numeracji nieparzystej byłaby jedną ze składowych wymiany chodników przynależnych do ulicy Gębika.
Lokalizacja
Ciąg pieszy wzdłuż ulicy Gębika (łączący ulicę Wilczyńskiego z ulicą Kubusia Puchatka) - po stronie budynków o numeracji nieparzystej.
Ogólnodostępność:
Zrealizowanie zadania spełniałoby podstawową zasadę Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego jaką ogólnodostępność. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego traktu pieszego na osiedlu Pieczewo zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla.
Uzasadnienie:
Obecnie nawierzchnia chodnika jest w złym stanie technicznym, objawiającym się wykruszeniami, złuszczeniami, nierównościami. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż głównego traktu pieszego na osiedlu Pieczewo zapewne przyjęta byłaby z dużą satysfakcją mieszkańców osiedla i miasta Olsztyna, wpływając jednocześnie na poprawę wizerunku osiedla. Wymiana nawierzchni po stronie budynków o numeracji nieparzystej byłaby jedną ze składowych wymiany chodników przynależnych do ulicy Gębika.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Wymiana nawierzchni chodnika Gębika (nieparzyste) 205000 zł
Razem 205000 zł