Idź do treści

159. „BEZPIECZNIEJ NA DAJTKACH” - OŚWIETLENIE PRZEJŚCIA POMIĘDZY ULICĄ SIELSKĄ A ULICĄ ZBOŻOWĄ.

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Dajtki
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
Montaż jednego punktu świetlnego, co wiązałoby się z posadowieniem słupa latami i montażem oprawy w odległości kilkunastu metrów od istniejącej linii oświetlającej ulicę Sielską.
Usunięcie zakrzaczeń na obszarze kilku metrów kwadratowych.
Lokalizacja
Lokalizacja planowanej latami oraz usunięcie zakrzaczeń to przejście pomiędzy ulicą Sielską a ulicą Zbożową, a dokładniej wejście na chodnik od strony Biedronki. Lokalizacje wskazano na załączonej mapie.
Ogólnodostępność:
Planowana inwestycja będzie ogólnodostępna dla wszystkich, zapewnienia możliwości czerpania korzyści na równych prawach także tym osobom, które nie są mieszkańcami Dajtek.
Uzasadnienie:
Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa. Chodnik, który miałby być oświetlony jest częścią drogi prowadzącej z głównych ośrodków Dajtek, takich jak m.in. Szkoła Podstawowa Nr 18, przychodnia zdrowia, kościół i poczta na przystanek autobusowy MPK i do Biedronki. Niestety jest to miejsce po części zakrzaczone i nieoświetlone, a gdzie często przebywają osoby spożywające alkohol.
1/3

Montaż latami oraz usunięcie zakrzaczeń, poprawiłoby bezpieczeństwo wszystkich tam przechodzących osób.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Usunięcie zakrzaczeń 500 zł
2 Przebudowa,projekt,materiały 8000 zł
Razem 8500 zł