Idź do treści

161. GRAJMY W KOSZYKÓWKĘ! - MODERNIZACJA BOISKA

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Na Zatorzu obok budynku szkoły III LO w Olsztynie przy ulicy Sybiraków 3 znajduje się teren idealnie przygotowany do wybudowania boiska do koszykówki dla mieszkańców Olsztyna. Na w/w terenie znajduje się asfaltowe boisko, aby można było z niego bezpiecznie korzystać niezbędna jest modernizacja.
Aby zrealizować to zadanie trzeba wykonać następujące prace:
1. Usunąć starą, asfaltową nawierzchnię.
2. Położyć właściwy rodzaj nawierzchni.
3. Zainstalować dwie konstrukcje razem z koszami do gry w koszykówkę.
4. Zabezpieczyć teren odpowiednim płotem i piłkołapami.
5. Właściwie oznakować teren boiska.
6. Podłączyć oświetlenie boiska.
7. Uwzględnić w projekcie parking rowerowy.
8. Zmodernizować drogę dojazdową do parkingu i drogę ewakuacyjną.
9. Podłączyć boisko pod miejski monitoring w celu zapobieżenia dewastacji obiektu.
Lokalizacja
Boisko sportowe położone na terenie należącym do Gminy Olsztyn (III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika) przy ul. Sybiraków 3 w Olsztynie.
Nr obrębu 21, nr działki 4/1
Ogólnodostępność:
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców Olsztyna bez żadnych ograniczeń w godz. 16:00 - 20:00 codziennie, zgodnie z regulaminem funkcjonowania boiska.
Uzasadnienie:
Ulica Sybiraków na Zatorzu w Olsztynie to świetna lokalizacja dla ogólnomiejskiego obiektu, jakim jest boisko do koszykówki. Mimo niesprzyjającej nawierzchni, całe rodziny popołudniami w ciągu tygodnia korzystają z dotychczasowego obiektu. Kiedy przychodzi weekend, na boisku widać graczy od rana do zmroku.
Nigdzie w okolicy nie ma boiska do koszykówki, a widać, że jest duże zainteresowanie mieszkańców. Boisko ma dogodne położenie - znajduje się tuż przy przystanku komunikacji miejskiej, co ułatwia dotarcie tu zainteresowanym. Przy szkole znajduje się parking samochodowy, zatem można też dojechać własnym transportem.
Realizacja projektu przyniesie ogromne korzyści społeczności miasta. Przede wszystkim wymiana nawierzchni zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników. Wyeliminuje niechciane kontuzje wynikające ze zbyt twardego podłoża.
Ponadto przyczyni się do aktywizacji sportowej mieszkańców Olsztyna, spopularyzuje koszykówkę oraz pozwoli wykształcić nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. W dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na zdrowie olsztynian. Dzięki temu, że na boisko rodzice przychodzą z dziećmi, kształcimy właściwe nawyki również u młodego pokolenia.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Roboty ziemne 22000 zł
2 Podbudowa, odwodnienie boiska i przyłącza/oświetlenie 133900 zł
3 Nawierzchnia syntetyczna 161500 zł
4 Wyposażenie boiska do koszykówki 20700 zł
5 Ogrodzenie - piłkochwyty 43900 zł
6 Projekt techniczny 25000 zł
7 Roboty rozbiórkowe 25000 zł
8 Parking rowerowy 5000 zł
9 Droga dojazdową i ewakuacyjna/monitoring 28000 zł
10 Rezerwa inwestycyjna 35000 zł
Razem 500000 zł
Zdjęcie projektu