Idź do treści

162. REWITALIZACJA WYBIEGU DLA PSÓW PRZY UL. WESTERPLATTE

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Pojezierze
Status: Merytorycznie pozytywny
Uwaga! Konieczność korekty budżetu i zaplanowanie więcej niż jednego punktu świetlnego.
Opis:
Przedmiot zadania
Pieskie Pojezierze. Rewitalizacja wybiegu dla psów przy ul. Westerplatte jest poprawą stanu obiektu użyteczności sportowo-rekreacyjnej (wybiegu dla psów) mieszczącego się pomiędzy ulicami Westerplatte i Wojciecha Kętrzyńskiego, graniczącego z obiektami Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, na Osiedlu Pojezierze.
Lokalizacja
Przedmiotem zadania jest obiekt usytuowany na działce o identyfikatorze 286201 _1.0091.2/1, mieszczący się pomiędzy ulicami Westerplatte i Wojciecha Kętrzyńskiego, graniczący z obiektami Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego, na Osiedlu Pojezierze.
Ogólnodostępność:
Obiekt będący przedmiotem zadania, w swoim założeniu jest ogólnodostępny. Rewitalizacja nie stoi w sprzeczności z § 7 Uchwały Nr VIII/117/19 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
Uzasadnienie:
Głównym celem realizacji zadania Pieskie Pojezierze. Rewitalizacja wybiegu dla psów przy ul. Westerplatte jest dostosowanie do ilości odwiedzających go mieszkańców oraz ich zróżnicowanych potrzeb. Obecny stan,wybiegu nie spełnia oczekiwań użytkowników i pozwala na użytkowanie jedynie w ściśle określonych warunkach pogodowych. Ubytki w ogrodzeniu, brak oświetlenia i nowoczesnej infrastruktury oraz zaniedbana nawierzchnia powodują, że obiekt traci swoje podstawowe cechy funkcjonalne. Realizacja zadania pozwoliłaby na korzystanie z obiektu całorocznie przez większą liczbę mieszkańców zainteresowanych aktywnym spędzeniem czasu na powietrzu, czyli stanowiłaby zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnotowych, dotyczących kultury fizycznej, leżących w zakresie zadań własnych gminy. Dodatkowym argumentem przemawiającym za realizacją zadania jest zagwarantowanie zachowania czystości szczególnie w okolicach dużych skupisk ludzkich, osiedla i obiektów szkoły. Właściwie zrewitalizowany z zachowaniem nowoczesnych rozwiązań ergonomicznych wybieg dla psów, da gwarancję zachowania zasad higieny poza obiektem, na terenach zielonych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 ogrodzenie 22500 zł
2 brama buforowa 900 zł
3 ogrodzenie bramy buforowej 1250 zł
4 punkt świetlny 500 zł
5 kosz na śmieci x2 800 zł
6 ławka betonowa x2 800 zł
7 utwardzenie nawierzchni wokół małej infrastruktury 1840 zł
8 rewitalizacja nawierzchni 9800 zł
9 elementy małej architektury 1500 zł
Razem 39890 zł