Idź do treści

165. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2 PODWÓREK: „NASZE PODWÓRKO” SIENKIEWICZA 10/ŻEROMSKIEGO31ORAZ „PODWÓRKO U STEFANA” SIENKIEWICZA 9/ŻEROMSKIEGO 32

Rodzaj: Osiedlowy
Osiedle: Zatorze
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
Przedmiot zadania
- Zagospodarowanie terenu - naprawa drogi wjazdowej typu „kocie łby”, utworzenie trawników, rabat Sienkiewicza 10 / Żeromskiego 31;
- Wymiana ogrodzenia ( siatka) oddzielającego podwórko Sienkiewicza 10 / Żeromskiego 31 od targowiska miejskiego;
- Odwodnienie terenu ( Sienkiewicza 10 / Żeromskiego 31)
- Zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 9 poprzez budowy parkingu i utworzenie trawników/ rabat oddzielających parking od budynków'
Lokalizacja
podwórko przy ul. Sienkiewicza 10/ Żeromskiego 31, Olsztyn podwórko przy ul. Sienkiewicza 9/Żeromskiego 32, Olsztyn
Ogólnodostępność:
Podwórko Sienkiewicza 10 / Żeromskiego 31 znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie targowiska miejskiego. Mieszkańcy w ramach programu Podwórka z natury są w trakcie budowy na tym terenie ogrodu deszczowego, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców' Olsztyna. Działanie to ma na celu także edukację ekologiczną mieszkańców w zakresie wykorzystania zasobów wody pochodzącej z opadów.Budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza 9 ma na celu uporządkowanie terenu podwórza. Przy budynku powstanie pas zieleni oddzielający od niego miejsca parkingowe. Zagospodarowanie tego podwórza jest kontynuacją wcześniej zrealizowanego projektu OBO. Wszelka infrastruktura będzie dostępna dla wszystkich mieszkańców Olsztyna.
Uzasadnienie:
Jako laureaci konkursu w programie Podwórka z natury realizujemy projekt związany z zazielenieniem przestrzeni wokół nas by stała się ona estetyczna i cieszyła oko każdego kto do nas zawita. Niestety przyznane środki nie są wystarczające by rozwiązać wszystkie problemy Naszego Podwórka.
Podwórko u Stefana dwukrotnie zdobyło środki z OBO na zagospodarowanie terenu. Niestety nie wystarczyło funduszy na zagospodarowanie terenu przy budynku Sienkiewicza 9 oraz Żeromskiego 32. Środki z OBO posłużą uzupełnieniu powstałej wcześniej infrastruktury.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Naprawa drogi wjazdowej typu „kocie łby”, utworzenie trawników, rabat Sienk.10/Żerom.31, odwodnienie 95000 zł
2 Wymiana płotu od strony targowiska miejskiego 35000 zł
3 Zagospodarowanie terenu przy Sienkiewicza 9 (zgodnie z projektem) 55000 zł
Razem 185000 zł