Idź do treści

166. MULTICENTRUM - KULTURA I NOWOCZESNOŚĆ

Rodzaj: Miejski
Status: Merytorycznie pozytywny
Opis:
MultiCentrum to nowoczesna filia Miejskiej Biblioteki Publicznej, prowadząca pasjonujące zajęcia z zakresu kultury i edukacji. Rocznie odwiedzają ok. 18000 tys. odwiedzających użytkowników, którzy korzystają z kursów komputerowych, językowych, muzycznych, plastycznych, naukowych i technicznych. Więcej informacji o działalności placówki na stronie: http://multicentrum.net/.
Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest wyposażenie Multicentrum w nowoczesne narzędzia służące edukacji naukowej i kulturalnej. Jakość wykorzystywanego sprzętu, jest bezpośrednio związana z poziomem merytorycznym prowadzonych zajęć oraz ich atrakcyjnością. Planowany jest zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń peryferyjnych. Kluczem do sukcesu jest pozyskanie urządzeń pozwalających na łączenie nauki z zabawą. Takie kryteria spełniają np. roboty do samodzielnego programowania, tablica interaktywna czy też drukarka 3D. Placówkę można wyposażyć w sprzęt pozwalający na prowadzenie badań i obserwacji z zakresu chemii, fizyki i przyrody, specjalne czujniki pozwalają np. na pomiar ciśnienia, temperatury różnych obiektów (ciała, płomienia, lodu), pojemności płuc, tętna itp. Tablety i nowy sprzęt komputerowy zapewnią możliwość prowadzenie większej ilości zajęć z zakresu wiedzy informatycznej, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy na ten temat. Ważnym elementem jest również zakup sprzętu do monitoringu, co zapewni bezpieczeństwo pracownikom i osobom odwiedzającym. Dzięki doposażeniu Multicentrum, placówka będzie mogła nadal mienić się nowoczesnym miejscem, zapewniającym rozwój umiejętności na najwyższym poziomy.
Lokalizacja
Ul. Limanowskiego 8, 10-340 Olsztyn
Ogólnodostępność:
Multicentrum, jako filia Miejskiej Biblioteki Publiczej świadczy bezpłatne usługi dla wszystkich zainteresowanych ofertą osób.
Uzasadnienie:
Multicentrum jako ośrodek, którego zadaniem przekazywanie wiedzy w nowoczesny sposób musi nadążać za szybkim rozwojem technologii. Obecne wyposażenie, tj. komputery, oprogramowanie, specjalistyczne narzędzia edukacyjne stają się powoli przestarzałe. Dlatego pragniemy wzbogacić Multicentrum w nowe wyposażenie, dzięki któremu osoby korzystające z usług placówki będą mogły liczyć na zabawę i edukację na najwyższym poziomie. Dodatkowo nowe wyposażeni pozwoli kontynuować w szerszym zakresie działania na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych.
Szacunkowy koszt:
L.p. Składowe części zadania Koszt
1 Sprzęt komputerowy, oprogramowanie, serwer i urządzenia peryferyjne. 63600 zł
2 Tablety 9000 zł
3 Tablica interaktywna 5000 zł
4 Drukarka 3D + fi lamenty 17000 zł
5 Monitoring wizyjny 15000 zł
6 Urządzenia naukowo badawcze 115000 zł
7 Meble, wykładzina, rolety, koszt prac konserwacyjnych 21000 zł
8 Drukarka A3 laser 15000 zł
Razem 260600 zł